Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

 Корупцията в България не намалява – нито административната, още по-малко по-всебхватната ѝ форма, т. нар. завладяване на държавата (state capture). Напротив административната корупция се връща устремно към нивата си от 2000 г., т. е. движението на обратно е стряскащо, ние се връщаме 16 години назад, в годините много преди приемането ни в ЕС. Това сочи Докладът за нивото на корупцията в България на Центъра за изследване на демокрацията "Завладяване на корупцията. Противодействие на административната и политическата корупция".

"Масовата административна корупция в страната е показателна не само за нарушения и злоупотреби от страна на държавните служители при взаимодействието им с бизнеса и гражданите. Ситуацията се усложнява от високите нива на политическа корупция – т. е. многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво. Обикновено корупционните отношения на различните равнища на институциите в държавното управление са като цяло сходни и се обуславят от структурни за българското общество фактори. През последното десетилетие по-голяма публичност придобиха особен тип комплексни корупционни сделки и зависимости, обикновено наричани завладяване на държавата. Това се отнася до практиката на много влиятелни (включително бизнес) фигури да си осигурят преференциално отношение от държавата чрез сложни корупционни сделки и други нарушения на закона. Те постигат това чрез въздействие върху функционирането и политиката на държавните институции с цел удовлетворяване на техните частни интереси за сметка на общественото благо. Подобна е ситуацията в българската икономика поради монополното положение на някои фирми на конкретни пазари. Тези компании обикновено успяват да получат привилегирован достъп до публичните ресурси чрез договори за обществени поръчки. Завладяването на държавата се използва и от сенчестия бизнес, за да осигури безпрепятствено разгръщане и дейност в сивата и дори черната икономика", се казва в доклада на ЦИД.

Общите заключения за състоянието на корупцията в страната в периода 2015 – 2016 г. не са оптимистични.

1. Административната корупция

Административната корупция се увеличава постепенно след 2011 г. и в момента бележи много високи нива. След 1999 г. (без да се отчитат незначителните колебания) могат да бъдат откроени два специфични периода, свързани с политическия цикъл:

1) 1999 – 2011 г., когато се регистрира неравномерен процес на общо намаляване на административната корупция (през 1999 г. около 29% от населението съобщават за участие в корупционни сделки, през 2011 г. този процент спада значително - до 9,4 %);

2) след 2011 г., когато се наблюдава процес на постепенно нарастване на административната корупция – 22,2 % за 2015 г.

Това означава, че около 1,3 млн. българи са участвали в корупционни сделки. (Това изчисление се основава на предпоставката, че 1% от населението на възраст над 18 г. представлява около 60 000 души. Данните на НСИ за населението към 31.12.2014 г. показват, че населението на възраст 15 и повече навършени години е около 6 204 000, а населението на възраст 20 и повече години – 5 890 600, уточняват от ЦИД.) 

Данните за 2015 г. показват, че нивото на корупция в администрацията е било съизмеримо с това през 2000 г. Зависимостта на равнището на корупция от политическата ситуация се вижда ясно в периода 2013 – 2014 г., когато е регистриран най-голям бум на регистрираните подкупи, точно тогава и положението в страната е най-нестабилно. 

  

Данните за 2015 г. показват, че въпреки някои по-строги мерки за административен контрол, административната корупция нараства. В периода 2011 – 2015 г. равнището на административната корупция се удвоява.

България е в неблагоприятно положение и в сравнение с нейните съседи в Югоизточна Европа. За сравнение, стойностите на индикаторите за административна корупция за 2015 г. са 8,6 % за Хърватия, 9,1 % за Турция, 18,6 % за Сърбия и 40,2 % за Албания. В периода 2000 – 2002 г. резултатите за България, макар и неблагоприятни, отреждат на страната относително най-добра позиция в региона.

Още по-неблагоприятно е сравнението с други държави – членки на ЕС. Данните за оказван корупционен натиск (предложение на държавен служител за сключване на корупционна сделка) в България за периода 1999 – 2015 г. варират между 25-35% от възрастното население, докато средната стойност за ЕС е 4 %, а тази за Дания е 1% от населението над 18 и повече години .

 

Данните на Центъра за изследване на демокрацията за периода след 1999 г. показват, че случаите на оказван натиск, водещ до корупционни сделки, варират през годините между 30-50% в зависимост от податливостта на гражданите на корупционен натиск. Повечето случаи на даване на подкупи (по сведения на гражданите) са инициирани от държавните служители. До 2011 г. има тенденция към бавно подобрение (повече граждани отказват да участват в корупционни сделки). След това започва влошаване и през 2015 г. спада до нива, сравними с 1999 г.

Ситуацията в бизнес сектора не е по-добра. През 2015 г. около 18% от бизнес организациите съобщават, че са им искани подкупи от държавни служители. Средната стойност за ЕС е едва 4 %, което показва, че е налице сериозен проблем. Повечето корупционни сделки в бизнес сектора остават неидентифицирани и ненаказани. "Липсата на санкции е сред основните фактори, които допринасят за вграждането на различни форми на корупция в бизнес средата. По отношение на шансовете корупцията в бизнес сектора да бъде идентифицирана и наказана, разликата между България и средно за 28-те страни – членки на ЕС (ЕС-28) е значителна, коментират от ЦИД. Единствено по-дребната административна корупция може да бъде наказана, сочат фактите.

2. Завладяването на държавата

Завладяването на държавата представлява сложна форма на корупция, която се проявява по два основни начина:

• Завладяване на обществени институции от частни интереси, т. е. случаите, когато едри бизнес интереси използват различни форми на корупция, за да си гарантират монополна или привилегирована позиция в определени сектори;

• Завладяване на публични институции (тяхното приватизиране), т. е. случаите, когато публичните институции се използват за събиране на „рента” от своите служители и/или техните началници по върховете на управленската йерархия, пише в доклада.

Корупцията в България е широко разпространена, придобила е системен характер и функционира като допълнителен данък за достъп до публични услуги.

Една от формите на т.нар. завладяна държава. Държавни служители, които влизат в ролята на „членове” на организирани престъпни групи. 

"В някои публични институции служители се държат като членове на организирана престъпна група, чиято цел е събиране на корупционна „рента”. Такъв е примерът с арестуваните след дълъг период на видеонаблюдение членове на група служители в изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”", се дава пример в доклада на ЦИД.Друг подобен пример е ситуацията в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, където е установено, че 600 бензиностанции са били извадени нарочно от списъка на Агенцията и така са били изключени от контрола, осъществяван с нейното техническо оборудване.

Тези корупционни практики са тясно свързани с широкомащабната намеса от страна на политици на изборни длъжности в работата на държавните структури. Веднага след идването си на власт, например, всяко поредно правителство започва дейността си със „завладяване” на ключови контролни и правоприлагащи институции, чрез назначаване на политически лоялни дейци на ръководни длъжности, отчитат от ЦИД. Според експертите на неправителствената организация много ценно е "завладяването" на МВР – както на централно, така и на регионално ниво, Агенцията „Митници” и други подобни институции.

"Показателно е, че често политическите дебати са изпъстрени с обвинения, че дадена партия „завзема държавните институции”, за да „консумира власт”. Обстоятелството, че тези обвинения се считат за клишета, показва, че различните форми на политическата корупция, патронаж и завладяване на държавата са се превърнали в нормални практики на политическата класа", се казва още в изводите от доклада.

Има доста схеми, които изследователите от ЦИД са обобщили така - злоупотреби с обществени поръчки, скрита икономика на неспазване на данъчни закони в легална дейност, данъчни измами, контрабанда, нарушение на митническото и данъчното законодателство, блокиране на институции на контролната система и на правоприлагащи институции, медиен контрол.

Ключови думи

Коментари

Такова е и моето усещане. Сякаш се връщаме във времето в края на управлението на Костов, когато се считахме за "овезкостени"!

Кой финансира Център за изследване на демокрацията?

В България е не само скъпо, но и опасно да се живее.

Не знаех, че въпросът се нуждае и от изследвания.

сиренце

една моя продавачка пошушна на една клиентка:и в мене има..., но съм си платило и никой не ме закача.

?????????

В България е не само скъпо, но и опасно да се живее. В сравнение с.....

Вуйчо

И по зле ще става,след като избрахте да ви управляват мутри,соросоиди и псевдо патриоти

N.B.

ЦИД се намира срещу министерство на външните работи /отстрани на зала Универсиада/. Помещава се в сграда на бивше посолство, има чудесен вътрешен двор /градина за партита/. Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните ценности и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. БОРД: Александър Стоянов, Директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията и Управител, Витоша Рисърч ЕООД Д-р Благовест Георгиев, Доцент, катедра "Социология", Софийски университет "Св. Климент Охридски" Д-р Емил Ценков, Главен експерт, Център за изследване на демокрацията Д-р Евгени Дайнов, Директор, Център за социални практики Д-р Инко Разпопов, Управител, IR Communications Д-р Георги Прохаски, Съпредседател на УС, Център за икономическо развитие Д-р Моис Файон, Финансов директор, Център за изследване на демокрацията Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията Владимир Йорданов, Изпълнителен директор, Център за изследване на демокрацията и Управител, Проект 1 ЕООД

Хибридизатор

И какво от това? Че има корупция си говорим вече 25 години без никакви резултати. И продължаваме да хрантутим хора като Евгений Дайнов и Огнян Минчев, натрупали първите си тлъстини още на трапезите на Тодор Живков.

Роси

Не че нещо, но трябва да се отчита, че точно управлението на Костов сложи началото на по-подредена държава. Преди това си беше връзкарският соц, за да си на някаква отговорна длъжност, трябва да си "наш човек"... В първите години на костовото управление всички, които не са били на позиция по времето на соца и началото на прехода упражняваха неимоверен натиск да се включат на мястото на предишните и като не ги огряваше, започваха неистово да плюят Костов. Но със създаването на правила в държавата картинката започваше да се просветлява, а и влязохме в НАТО и ЕС. Та така, в интерес на истината. А сега направо си и като в соца, за жалост...

Хибридизатор

Костов сложи началото на централизираната корупция. Преди това всичко си беше феодална работа - всеки чин взимаше колкото може и даваше нагоре колкото се "полага". Костовото управление канализира нещата, измисли механизмите за елиминиране на контрола (с назначението на убиеца-прокурор, дето му опази гърба) и оттогава схемата работи, като се променят само процентите. Също така, тия 20-25%, за които се говори по-горе са отпреди 15 години. При герб мизата е над 50.

Роси

Ами може и да си прав, но ако след този лош, лош Костов, начело на тотално изгребаната държава, беше дошло едно свястно управление, с няколко закона и тяхното прилагане така централизираната корупция можеше да бъде сведена до нормалните нива. Е да, ама не... Всички после само за Костов говореха и се хранеха като за последно, хеле пък герберите, те са си направо като марокански скакалци, насита нямат...

БАЦЕ

ТИКВАРА ВИЕ СИ ГО ВЪРНАХТЕ НА БЕЛ КОН,КВО РЕВЕТЕ СА,ДЪРЖАВА НЕМА,ИМА КЛАНОВЕ КОИТО ДЪРЖАТ ТОВА И ОНОВА,ЗАТЪВАМЕ КАТО ЛУДИ,ОНИЯ КРАДНАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО,

haha

ние въобще не сме мърдали 16 години в корупцията, просто сега се концентрира капитала в групировката библитекари/депесари/гербери и нещата се затегнаха откъм хинансовите потоци към по-дребните играчи.

Има две страни

единият дава подкуп, а другият го взема. Изправяте ги един срещу друг с пистолети на площада, после по-бързият печели. Ако откажат да се стрелят, отстрани стои наказателен отряд и стреля по двамата. Излъчвате десет подобни репортажа по ненормалните телевизии, които има в изобилие в България и чудото ще стане, ще се върнете на 2-3% корупция, толкова са хронично болни от алчност и инстинктът им за самосъхранение се изключва от мисълта за някой лев(долар, евро).

атата

Да се разберем веднъж и завинаги! Аз и Ванчо циганчето създадохме тази система-некадърни началници, които лесно се управляват чрез заплаха за уволнение и бандити в службите, които създават хаос, усещане за безнаказаност, страх и отчаяние сред почтените служители. Ей, гениални сме, всичко лошо за вас беше пари и власт за нас! Мислехме при простия Борисов да усъвършенстваме системата, но ни спукаха гумите! Сега ще правим това, в което сме най-силни - ще обвиняваме другите в нашите грехове, а и Нинова ще даде едно рамо!

Фатмак

"но ако след този лош, лош Костов, начело на тотално изгребаната държава, беше дошло едно свястно управление, с няколко закона и тяхното прилагане така централизираната корупция можеше да бъде сведена до нормалните нива" *** що за глупост си написало бе, Роси? Този лош, лош Костов беше избран с ясен мандат, да прекрати корупцията и да разкара мафията. Вместо това, той узакони мафията и институционализира корупцията. Такова предателство към собствените избиратели и комунетата не посмяха да направят преди Станишев.

(Per qualche dollaro in più)! (За няколко долара повече!) Политиците са по-опасни и алчни от организираната криминална престъпност!

Ако до обществените поръчки не се допускаха само определени фирми на Пеефски и ГЕРП, средният процент щеше да е още по-голям.

Гарантирано от ГЕРП!

"Данните за 2015 г. показват, че въпреки някои по-строги мерки за административен контрол, административната корупция нараства. В периода 2011 – 2015 г. равнището на административната корупция се удвоява." - Ха, ха , пикът по времето на Орешарски боде очите/първа фигура/. По-правилно би било да се каже, че в периода 2011 – 2015 корупцията първо се утроява при Орешарски, като все още не може да релаксира до нивата от времето на Борисов1.

Корупция, ама стабилна.Това е важно в тези трудни времена.Ха, ха.

Административната корупция се връща устремно към нивата си от 2000 г. ----------демек по времето на Костов. И значи по времето на "Заменките", "Белене" и "Цанков камък" корупцията била най-ниска... Да ви го наслони чук, дейба тъпите анализатори

"В периода 2011 – 2015 г. равнището на административната корупция се удвоява." - - това противоречи на собствената им диаграма - удвоява се в периода 2013-2014. Даже почти се утроява

Данните за 2015 г. показват, че въпреки някои по-строги мерки за административен контрол, административната корупция нараства.--- интересно - на фиг.1 виждам рязък спад. Май Клуба се е объркал - тия опорки са били за друга статия.

Роси

Хей, защитници на ГЕРБ, я пък вие ми отговорете на мен! Значи, преди 19 г. има една фалирала държава. Хората са на улицата, доларът е 3000 лв., пенсионерите и държавните служители могат да живеят до 5 дни с дохода си. Банките са фалирани, в хазната има около 300 000$. И - преди 7 години един пожарникар и после "застраховател" и охранител поема държава, член на НАТО и ЕС, със стабилни банки, валутен борд, стабилен бюджет и достатъчен резерв. И този мъжага реве като бебе вече 7 години с малко прекъсване, че Костов му направил лоша държава... По-жалко и подло нещо няма на този свят. Това чучело надмина и комунетата, които поне признават заслугите на Костов. А мутрата Боко просто върна нещата отпреди Костов! И се намира измет, дето му ръкоплещи... Жалка история...

Споко другаре, корупцията при Орешарски /2014/ успя да надмине корупцията през 1999 /Костов/ - фиг.1.

"Президентът Росен Плевнелиев: Случило се е недопустимото "От няколко години се констатира, че се е случило недопустимото – административната корупция е отстъпила пред система за корупционни отношения, която осигурява дългосрочен привилигирован достъп до обществените ресурси за едни и същи фигури. Мандатът на правителството на Пламен Орешарски беше определен еднозначно като период с най-голяма степен на завладяване на държавата. Системата от тайни корупционни отношения стигна ниво, което доведе до арогантна и непоносима за обикновените граждани злоупотреба с власт. Масовите протести и последвалата политическа нестабилност бяха естествена и здравословна реакция на гражданското общество, но тя не може да реши натрупалите се проблеми в управленските и административните модели сама по себе си." /Капитал/

socialen

При неграмотните Борисов и Цветанов Корупцията достигна невиждани, космически висоти след август 2009 година.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.