Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Правителството на днешното си заседание прие очакваните промени в Закона за МВР, които ще предложи на парламента за гласуване.

Сред тях са отделяне на куриерската служба към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), превръщането на Пожарна и аварийна безопасност в отделна агенция, назначаването на цивилни служители по Закона за държавния служител. 

В законопроекта е предложено преминаването на дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, осъществявани към момента от дирекция „Специална куриерска служба” на МВР, към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Това кореспондира с възложените ѝ от Закона за защита на класифицираната информация функции на държавен орган, осъществяващ политиката по защита на класифицираната информация, който организира, координира и осъществява цялостен контрол върху дейността по защитата на класифицираната информация.

Пожарната се отделя в агенция

Проектът предвижда и закриването ѝ в сегашния вид на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и преобразуването ѝ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”. С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще доведе до по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния ѝ ресурс.

Вътрешният министър Румяна Бъчварова изрично похвали на излизане от заседанието на МС службата, оглавявана от главен комисар Николай Николов и намекна, че ще може да кандидатства по проекти: 

"Те се справят изключително добре със собственото си управление. Така ще им дадем повече възможност за гъвкавост, да кандидатстват по проекти, да търсят собствено финансиране, да преценяват конкретните ситуации."

Съществена част от предлаганите структурни реформи е друга отколешна идея на Бъчварова - всички "нетипични за МВР дейности" да се отделят в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” (ДП „ЦПУ”). То ще работи по Търговския закон и ще поеме всички административни услуги – регистрация на МПС, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

Предлага се и преструктуриране на съществуващата дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в Изпълнителна агенция „Социални дейности”. Целта е дейностите по материално-техническо осигуряване на структурите (т. нар. "тил", б.р.) на МВР и социалното обслужване на служителите в МВР да се извършва от изпълнителната агенция.

Основно място в законопроекта заемат разпоредбите, уреждащи промяната на статута на държавните служители, заемащи сега т. нар. административни длъжности, за които към настоящия момент се прилага измененият от миналото лято ЗМВР. Те стават държавни служители по Закона за държавния служител.

От 20 на 12 заплати

За безпроблемната и бърза промяна на статута са предвидени множество преходни разпоредби, които детайлно да регламентират преобразуването на досегашните служебни правоотношения, последиците и изключенията, пише в съобщението на правителството.

Предлага се намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 броя заплати на 12. Предложената промяна се предлага да се прилага спрямо държавни служители, постъпили на работа в МВР след влизане в сила на закона. По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението.

Предлага се и намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни.

Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към прецизиране на отделни разпоредби в част трета „Държавна служба” на Закона за МВР, включително създаване на условия за мобилност между структурите в сектора „Сигурност” след приемането на промените в законодателството от началото на тази година.

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.