Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Два от най-големите проблеми на околната среда у нас - незаконното строителство по Черноморието и нарушенията на екологичното законодателство при отдаване на концесии, остават с неясни решения. В дългоочакваната програма за управление на кабинета, секция "Екология и опазване на околната среда" засяга най-вече приоритети, свързани с управлението на отпадъците, климатичните промени, качеството на въздуха и подобряване на водната инфраструктура. Важността на тези акценти е неоспорима, но програмата не дава ясен отговор по въпросите на екологичното законодателство. 

1. Защитените зони по Натура 2000

Предвидено е обявяване на нови защитени зони, но правителството не се ангажира с кокретни срокове за приемането им. Това трябваше да се случи до края на миналата година, но срокът за някои територии беше удължен до 10 -17 януари 2015 година. Очаква се обявяването на общо 234 зони, но заповедите за тях не са готови. Готви се и нов проект за Закона за защитените територии, но не са споменати конретни мерки. 

2. Кадастралните карти на черноморските общини

Кадастралните карти за Черноморието, в които е посочено къде има дюни и други обекти под закрилата на екологичното законодателство, са готови, но лиспват и конкретни предложения за отстраняване на текущи нарушения в такива зони. (например незаконните строежи върху дюни в Несебър - б.а)

3. Процедурите по ОВОС и концесионирането

В програмата за управление е предвидено oблекчаване на дребния и среден бизнес във връзка с процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За тази цел се премахва разрешителния режим за изграждане и експлоатация на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на същото ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.

Досега се изискваше предприята да бъдат класифицирани като:

- предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал
- предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
- не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС

и да получат специално разрешително от министъра на околната среда и водите. 

Друга притеснителна точка е извеждането от обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на част от дейностите по използване на водите. Към мярката не е уточнено кои са дейностите. 

4. Измененията в екологичното законодателство

За предвиденият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, се уточнява само, че е свързан с прилагането на регламенти в областта на биологичното разнообразие, но не и какви са те. Липсват и предложения за справяне с незаконните сечи, като и ясни текстове относно оценката на въздействието върху околната среда търсенето и прочуването за природен газ. 

През ноември миналата година еколози и неправителствени организации обърнаха внимание, че мерките по отношение на околната среда, записани в програмната декларация на правителството са много повърхностни и не засягат ключови въпроси. Тогава експертите изпратиха списък с предложения, които да бъдат включени в управленската програма на правителството. Единственото предложение на еколозите, което влиза в настоящата програма е обявяването на защитените територии по Натура 2000.

- Стартиране на процедурата за връщане на незаконната държавна помощ, раздадена чрез „заменките“ на гори

- Обявяване на защитена зона „Рила-буфер“, с която да се отговори на констатираната недостатъчност за защита на птиците и местообитанията на мечка и главоч в България;

- Създаване на ефективни органи за управление на защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и ясно регламентиране на провомощията им;

- Налагане на мораториум на износа на сурова необработена строителна дървесина;

- Изграждането на тунел под Шипка, но без прорязване подход към него през най-запазената част на Природен парк Българка, който е и защитена зона от европейската мрежа Натура 2000 заради вековните си букови гори.

- Заложената подкрепа за планинските общини и развитие на туризма трябва да се осъществи по начин, който няма да доведе до увреждане на запазената природа. 

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.