Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Лозан Панов не дължи на данъчните над 11 000 лв., както твърдят те, а 890 лв. Дори и тази сума идва на базата на средства за ремонт, които не е могъл да докаже. А НАП е проявила доста странно избирателно отношение към него, което не почива на закона.

Това са изводите от решение на Административният съд София-град (АССГ). Делото и мотивите описва днес правният сайт "Лекс".

В решението си съдия Ирина Кюртева отправя доста критики към подхода на приходната администрация към ревизията на Панов. Тя обхваща три години – 2013 г. 2014 г. и 2015 г. За последната самата Национална агенция за приходите (НАП) установи, че има надвзети данъци. Основната сума, обаче която НАП претендира от Панов, е за 2013 г., като в ревизионния акт беше записано, че той дължи на данъчните още 10 107 лв.

Става въпрос за прословутото му бунгало - любимо за цитиране на кафявите медии, от настоящи и бивши представители на ВСС, откакто Панов изненада "здравите сили" с поведението си.

Предисторията 

Председателят на ВКС е подал декларации за трите години и е платил данъци за тях, но на основание наличие на данни за укрити приходи или доходи срещу него започна ревизия. Всъщност тя бе предприета след като през 2017 г. Панов подаде декларация за доходите и имуществото си само пред Инспектората към Висшия съдебен съвет, но не и към Сметната палата. Това беше първата година с променени правила. Оказа се, че "тримата големи" е трябвало да подадат и пред двете институции. В крайна сметка за това той беше глобен с 1000 лв, но последва и данъчна ревизия, припомня правният сайт.

Основната част от сумата, която НАП твърди, че Панов дължи, идва от покупката на имот в местността Прибой на варненския кв. „Галата“. В решението на АССГ придобитият от председателя на ВКС (към онзи момент съдия във Върховния административен съд) е описан по следния начин:

„сграда със застроена площ 37 кв.м., представляваща дървена постройка върху бетонова основа, брой етажи – един, с таван 37 кв.м., по удостоверение за данъчна оценка с предназначение „друг вид сграда за обитаване”, както и ½ идеални части от поземлен имот с площ 480 кв.м., находящ се в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс”.

Панов е декларирал, че е платил за него 26 000 лв., но според данъчните реалната цена е 122 000 лв. Тя е определена с експертиза, по т. нар. метод на сравнимите неконтролирани цени. Вещото лице, назначено от НАП, е трябвало да установи колко е пазарната цена към април 2013 г. (когато е сключена сделката) и към май 2018 г. (когато започва ревизията). То излиза със заключение, че долната граница на пазарната цена на имота, който самият Панов нарича бунгало, е 88 293 лв., а горната – 122 649 лв. И данъчните приемат именно най-високата сума, посочена от експерта, като пазарна цена.

По забележителен начин приходната агенция веднъж си слага най-горната вероятна, втори път приема, че разликата от над 96 000 лв. е платена в брой и за нея се дължат данъци.

Ето какво заявява АССГ за този подход:

„Съвсем неаргументирано ревизиращият екип е приел, че пазарната цена на придобития от жалбоподателя имот е в горната граница от 122 649,47 лв., като е направил извод, че той е платил в брой на продавача разликата (която е 96 649,47лв.) между нея и вписаната цена в нотариалния акт. Тези изводи са необосновани, както е необосновано и експертното заключение“.

Съдия Кюртева посочва, че нотариалният акт за сделката има материална доказателствена сила за посочените в него обстоятелства, включително и за цената, и НАП е следвало да проведе пълно насрещно доказване на обстоятелствата, установени с този официален документ, за да оспори посочената в него продажна цена, като докаже, че по сделката реално е платена по-висока.

Това е станало и без никаква проверка - съдията заявява:

„Липсват доказателства за извършена проверка на продавача, за да бъдат установени макар и косвени данни за отклонение от продажната цена, посочена в нотариалния акт, респ., че тя не е действително платената от жалбоподателя“.

Съдията установява и друг сериозен проблем с експертизата, заради който решава да не кредитира заключението на вещото лице – за да установи какви са пазарните цени към 2013 г. и 2018 г., то е изследвало офертни цени от няколко седмични издания, направило е справка в имотния регистър и е използвало собствени данни на експерта, не е извършило оглед на място.

„Офертите представляват едно предложение за сключване на сделка и обявените цени подлежат на промяна в процеса на договаряне. Съгласно трайната практика на ВАС е недопустимо при метода на сравнимите неконтролирани цени съпоставимите пазарни цени да се определят на база оферти. Вещото лице не е извършило оглед на място на имота. Направена е съпоставка с продажба на два имота с различно предназначение от процесния (НА от 03.05.2012г. с предмет търговски обект-ресторант и земя и НА от 19.11.2015г. с предмет – сграда с площ 61,06 кв.м.), които нямат сходни характеристики с процесния имот. Не става ясно кога са построени сградите, тяхното предназначение, експлоатационен капацитет, изградени инсталации и др.“, пише АССГ.

Така той стига до извода, че не е доказана различна цена от посочените в нотариалния акт 26 000 лв.

За други доходи на председателя на ВКС – хонорари за лекции и конференции, които според ревизионния акт са укрити, съдът установява, че всъщност са декларирани и обложени с данък и за фиска не е настъпила никаква вреда.

Освен това съдът констатира, че данъчните произволно са решили, че през 2014 г. Панов е бил в чужбина за 9 дни и е харчил по 1000 лв. на ден.

„Единственият безспорен факт е, че жалбоподателят е напуснал България на 27 юли 2014 г. през ГКПП К. като пешеходец“, пише АССГ и подчертава, че е прието, че Панов е останал зад граница 9 дни, защото толкова отпуск си е взел, без да има доказателства кога всъщност се е върнал в България.

„Като база за определяне на разходите за пътуване е взето установено конкретно плащане през 2015 г. от банковата сметка на жалбоподателя за вечеря в размер на 917,57 лв. в ресторант в Русия, което е извършено година след ревизирания период. Продължителността на престоя и ежедневният разход са произволно определени“, се заявява в съдебното решение, цитирано от "Лекс".

Всъщност Панов е бил в Гърция, показа проверка на Клуб Z.

За втори път АССГ в решение коментира, че този подход на данъчните по отношение на Панов е неправилен. През май съдът отмени друг ревизионен акт срещу него за 1732 лв. и там пак вечерята в Русия беше използвана като база за разходите, които той прави на ден, докато е в чужбина.

Откъде все пак идват 890 лв.?

С новото си решение АССГ осъжда Панов да плати 890 лв., а не над 10 000 лв., данъци за 2013 г. и изцяло отменя ревизионния акт за 2014 г. и 2015 г.

"Лекс" пояснява още: сред перата, които формират останалата за довнасяне сума, са например около 3000 лв., за които председателят на ВКС твърди, че са разходи за ремонт на жилище, което дава под наем, но съдът приема, че той не е успял да докаже това.

Източници на Клуб Z разясниха, че се касае за превод по банкова сметка от наемател, който обаче живее от години в чужбина и по време на COVID пандемията не е могъл да дойде в съда да свидетелства. Въпреки това изпратил декларация, която пък съдът приема, че не са свидетелски показания.

Панов ще обжалва в тази част решението - защото нито има как да пази документите за извършен ремонт през 2013 г, (който, обективно погледнато е и доста дребен, б.р.), нито  е длъжен.

Коментари

Дали е вярно?

"...Неподаването на декларация пред Сметната палата изправя председателя Панов пред данъчните власти. В продължение на месеци те не могат да му връчат каквито и да е съобщения и писма. За тях Панов става неоткриваем. Сменя адреса си, инструктира служителите на ВКС да не пускат служителите на НАП в работните помещения в Съдебната палата. Стига се и до комични ситуации – след месеци преследване по адреси, диалози с портиери и пропускари, най-после Лозан Панов е открит в сградата на ВСС, по време на заседание на Съдийската колегия. Пред смаяните погледи на колегите му и на служителите от ТД на НАП-София, председателят на ВКС побягва по коридора и намира спасение в най-близкия асансьор. Така никой не успява да му връчи нищо цели четири месеца. Когато това се случва най-после и процедурата завършва, Панов се оказва със съставен ревизионен акт за укрити и дължими данъци в размер на 16 000 лв. за периода 2011 – 2016 г., който в момента обжалва отново пред Административен съд София-град. Поради промяната в компетентността си, ДАНС пък е изпратила проверката за Панов, стартирала след злополучното неподаване на декларация, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Антикорупционната комисия успява да призове Панов, но той никога не се явява пред нея. Пише писмо-отговор до комисията, че "гражданинът Панов" не може да се обяснява пред агенти на КПКОНПИ, защото e... "председател на съдебна институция". " https://legalworld.bg/lozan-panov-v-chudniia-sviat-na-danycite

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.