Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Тричленен състав на Върховния административен съд връща топката със случая "Жоси" на ВСС. И задължава Пленума да гледа частично и него - доколкото е споменат от министър Надежда Йорданова като един от поводите за искане свалянето на главния прокурор Иван Гешев.

Това става ясно от публикувано решение на ВАС, който отменя част от решението на Пленума на Висшия съдебен съвет от 4 април 2022 г.

Предисторията

Йорданова внесе 9 точки като причина за искане за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев, които според нея съставляват изискуемото от Конституцията и ЗСВ "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия и бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт".

При приемането на правила, по които да тече процедурата, Пленумът на ВСС обаче вписа изрично, че може да се обсъждат само действия на главния прокурор, след като е заел поста (в случая с Гешев това значи - след 18 декември 2019 г.)

На това основание Пленумът гласува по 3 от най-щекотливите случаи - за подигравателното отношение на обвинител №1 към НПО и адвокатурата, за тормоза от прокуратурата на Елена Йончева и за факта, че Баневи осъдиха България заради думи на главния прокурор - че няма да се обсъждат събития преди встъпването в длъжност. А само случки след 18 декември (естествено, и трите афери са дефакто по-стари, б.р.).

А по случая, по който се спори дали бащата на Гешев е влязъл с 2% в млекопреработвателната фирма "Жоси", докато синът му е бил обвинител в Софийска градска прокуратура, ВСС "наби пълен отказ" - че няма да се обсъждат случки нито преди, нито след началото на мандата. 

Сега ВАС фактически се произнася, че отменя това, че е оставено напълно без разглеждане искането на Йорданова за "Жоси". 

Схематично погледнато обаче, произнасянето не е и кой знае какъв успех за министърката, тъй като пък ВАС не уважава жалбата й по принцип срещу вътрешите правила, които "изхвърлиха в коша" всички деяния на главния прокурор отпреди мандата.

Напротив - ВАС заявява, че е наложително...

"... деянието, изразено в действие или бездействие да е в качеството на заемащ длъжността председател на ВКС председател на ВАС и главен прокурор. Именно в тези качества към тримата висши магистрати са повишените изисквания при изпълнение на длъжността им", пишат върховните съдии.

Така те отхвърлят опита на министърката да върне на масата изцяло трите изредени по-горе случаи - те ще се разглеждат само частично.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

Самото разглеждане по същество на исканията и на Янаки Стоилов, и на Надежда Йорданова против Гешев, е тази сряда във ВСС.

Ето и оригинала на съобщението на съда:

ВАС отмени част от решението на Пленума на Висшия съдебен съвет от 4 април 2022 г. във връзка с искането за отстраняване на главния прокурор

Върховният административен съд частично отмени решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), взето на заседание, проведено на 4.04.2022 г. по протокол № 12. С него е оставено изцяло без разглеждане предложение на министъра на правосъдието на Република България за образуване на производство срещу главния прокурор Иван Гешев, касаещо придобилия популярност случай „Жоси“.

Върховните магистрати приемат, че искането на министъра на правосъдието за отстраняване на главния прокурор по т. 5 от предложението, е допустимо, когато касае твърдения за извършени действия или бездействия в рамките на мандата на главния прокурор.

Върховните съдии отхвърлят като неоснователна жалбата на министъра на правосъдието против решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 1. 2, т. 1. 3, т. 1. 5 и по т. 1. 6 по протокол № 12 от заседание, проведено на 4.04.2022 г. Върховните магистрати, съобразявайки мотивите на Конституционния съд на Република България извеждат изводите, че процедурата по чл. 175 Закона за съдебната власт във връзка с чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България е на първо място характеризирана като реализиране на вид юридическа отговорност от тримата висши магистрати председателят на ВКС, председателят на ВАС и главния прокурор, на второ място следва да е налице тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия и бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт, и на трето място, следва деянието, изразено в действие или бездействие да в качеството на заемащ длъжността председател на ВКС председател на ВАС и главен прокурор. Именно в тези качества към тримата висши магистрати са повишените изисквания при изпълнение на длъжността им.

Съдът приема също, че вътрешните правила за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор, в частност чл. 12, т. 4 „Преценка за редовност и допустимост на предложението“, с които се предвижда, че изложените фактически обстоятелства, за които се твърди, че съставляват тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия които накърняват престижа на съдебната власт, са извършени в срока на мандата на т.нар. „тримата големи“ се преценяват като такива по чл. 13 АПК. Те не създават норми, противоречащи на норми от по висок ранг и позоваването на тях не е нарушение в хипотезите на чл. 146 АПК – основанията за отмяна на административния акт като незаконосъобразен или относими към валидността му.

Предвид изложеното обжалваните решения на Пленума на ВСС, с които се приема че е недопустимо разглеждане на предложението на министъра на правосъдието в процедура по чл. 175 ЗСВ по отношение на действия и бездействия преди заемане на длъжността 18.12.2019 г. са законосъобразни, а жалбата срещу тях неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Определението на ВАС по административно дело № 3944 от 2022 г. може да се обжалва в 7-дневен срок пред петчленен състав на съда.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.