Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Съветът на Европейския съюз одобри днес постигната сделка в последния момент между Еврокомисията, Европарламента и правителствата от ЕС за бюджета на Съюза за 2020 година. Ако споразумението бъде потвърдено и от Парламента в сряда, то бюджетът на блока ще бъде окончателно приет. 

Припомняме, че проектът на Еврокомисията откроява няколко основни приоритета  - климатичните промени, работните места, младите хора, сигурността и солидарността. Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014-2020 г.

Бюджетът за следващата година възлиза на 168,7 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153,6 милиарда бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени).

За борба с климатичните промени Комисията предвижда да отдели малко над 35 млрд. евро или цели 21% от общата сума. Друга голяма част или над 80 млрд. евро ще отидат за бюджетни кредити за поети задължения, които би трябвало да спомогнат за повишаване на конкурентността на икономиката. От тях цели почти 60 млрд. евро ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, увеличаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

Европейската сателитна навигационна система „Галилео“ ще бъде подпомогната с 1,2 милиарда евро, за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1,2 милиарда ползватели до края на 2020 г.

Европейските земеделски стопани пък ще получат 58,12 милиарда евро. Ще продължат да бъдат подпомагани сигурността и управлението на миграцията. 2,36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие).

Интересното е, че предприсдъединителните фондове за Турция отново са орязани в сравнение с предложения от Еврокомисията проектобюджет. Така стана и през 2017 и 2018 г. Сега Анкара губи 85 милиона евро и причината отново е отдалечаването й от европейските ценности. За сметка на това се заделят повече пари за Западните Балкани.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.