Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

"Считате ли, че прокурорските постановления за отказ да се образува досъдебно производство трябва да подлежат на съдебен контрол?

Считате ли, че висшестоящ прокурор, който се е намесил в... работата по конкретно дело на по-долустоящия прокурор... следва да понесе лична/дисциплинарна отговорност... при последващ провал на обвинението?

Как ще доразвиете и изпълните на практика препоръката в мониторинговите доклади и докладите на ЕК за реална децентрализация на прокуратурата?"

 

Това са част от "концептуалните" и конкретните въпроси, които от Гражданска инициатива "Правосъдие за всеки" задават на Иван Гешев. Те се възползват от срока, който тече и който е именно за въпроси, включително и от неправителствени организации (НПО). Този срок изтича една седмица преди финалното изслушване на 24 октомври, т.е. утре.

"Ще продължите ли практиката на г-н Цацаров на регулярни срещи с министър-председателя и на какво основание според вас се провеждат такива срещи?"

"Вие ли подведохте цялата общественост... или сте бил подведен относно изявленията му за подкупа при случая с Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров?", питат още от Гражданското движение, което често организира протести именно срещу кандидатурата на Гешев.

"Известно ли ви е притежавани или контролирани пряко или косвено дружества от депутата Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева да са получавали кредити в значителен размер и при преференциални условия от фалиралата банка (КТБ)?"... и т.н.

В писмото, подписано от председателя адвокат Велислав Величков, питат евентуалния главен прокурор и нещо съвсем "екзотично" - имало ли е образувани и прекратени проверки и досъдебни производства, свързани с КТБ срещу Иван Искров, тогавашния шеф на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев и други длъжностни лица, както и "срещу кого са били образувани и каква е причината за прекратяването им".

Съществува и следният въпрос:

"Може ли да кажете вашето лично мнение за срещата на сегашния главен прокурор Сотир Цацаров с виден бизнесмен, политик и медиен издател, проведена в ЦУМ през 2016 година? Вие лично бихте ли провеждали в качеството си на главен прокурор, ако бъдете избран, срещи с частни бизнесмени в техните офиси?"

Оттам го питат още за срещата с футболни босове - защо е участвал, имало ли е данни за купени мачове, както и какви са "постигнатите резултати" от подписания меморандум за сътрудничество с руския главен прокурор Юрий Чайка.

Ето и пълния текст на писмото:

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

Инициатива „Правосъдие за всеки” е независимо гражданско сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност, конкретно за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

На основание чл. 178, ал. 8 ЗСВ ви представяме списък с въпроси, които да поставите на кандидата за главен прокурор Иван Стоименов Гешев, както и да осигурите съответните отговори от кандидата при изслушването му на 24.10.2019 г.

Въпросите са структурирани като такива по концепцията на кандидата и такива, попадащи извън концепцията, но от особено значение за правосъдието и ефективното правораздаване, от което част е и прокуратурата на Република България, на чийто връх настоящата Конституция поставя фигурата на главния прокурор.

Въпросите към г-н Гешев са както следва:

По концепцията:

1. Ако ви изберат на позицията главен прокурор, ще постановите ли проверка по фактологията около встъпването в длъжност на настоящия председател на Софийски градски съд (СГС) и ще поискате ли отстраняването му от длъжност, ако се установи, че няма доказателства същият да е придобил българско гражданство? (в момента тече спор около гражданството на съдия Алексей Трифонов, който евентуално би могъл да го направи несъвместим с поста, б.р.)

Въпросът е в контекста на мониторинговия доклад от 13.11.2018 г. конкретно с оглед препоръката относно избора на председателя на СГС, така че същият да се ползва с доверието както на широката общественост, така и на съдиите, работещи в съда.

2. Считате ли, че институтът на предварителната проверка трябва бъде уреден изрично и подробно в НПК и да бъде ограничен с разумен максимален срок? Аргументирайте се по-подробно!

3. Считате ли, че прокурорските постановления за отказ да се образува досъдебно производство трябва да подлежат на съдебен контрол от редовен съд? Аргументирайте се по-подробно!

4. Считате ли, че висшестоящ прокурор, който се е намесил в компетентността и/или в работата по конкретно дело на по-долустоящия прокурор, чрез даване на задължителни указания или отмяна на негови актове, следва да понесе лична/дисциплинарна отговорност чрез понижаване в ранг или длъжност или оставка от административния пост при последващ провал на обвинението ръководството на прокуратурата (на районно, градско/окръжно, апелативно и върховно административно/касационно ниво, съответно самият главен прокурор)?

Въпросът кой носи управленската отговорност в йерархичната структура на прокуратурата, е ключов с оглед силно йерархичната характеристика на държавното обвинение у нас. Аргументирайте се подробно!

5. Как ще доразвиете и изпълните на практика препоръката в мониторинговите доклади и докладите на ЕК за реална децентрализация на прокуратурата?

6. Как конкретно ще доразвиете практиката на регулярно изслушване на главния прокурор пред Комисията по правни въпроси към НС на всеки три месеца, както и при изслушването по годишните доклади за дейността на прокуратурата, така че това да води до реална отчетност на главния прокурор и пред обществото? Съгласен ли сте да отговаряте на въпроси на народни представители, които касаят конкретни дела от обществен интерес?

7. Какви ще бъдат конкретните ви усилия да докажете, че главният прокурор не притежава силна централизирана власт и не може да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата? В концепцията си споменавате оповестяването на съдебния контрол над прокурорските действия в досъдебното производство. По кои актове да става това и какво конкретно имате предвид още?

8. Посочете конкретни мерки за подобряване на сътрудничеството с други правоприлагащи органи при стриктно спазване принципа на разделение на властите. Какви конкретни резултати очаквате от посочените в концепцията “съвместни срещи и обучения с представители на МВР и други държавни и общински администрации”? Ще продължите ли практиката на г-н Цацаров на регулярни срещи с министър-председателя и на какво основание според вас се провеждат такива срещи и се планират съвместни действия на изпълнителната и власт с прокуратурата? На какъв принцип ще избирате представители на адвокатските колегии, които да включвате в посочените в концепцията мерки и формати?

9. Ще разпоредите ли пълна проверка на всички досъдебни производства с изтичащи давностни срокове, съответно ще разпоредите ли скоростно придвижване към съда на онези от тях, които са застрашени от настъпване на абсолютна давност за наказателно преследване?

И извън Концепцията:

1. На 18.04.2018 г., ден след задържането на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова, заявихте на нарочно свикана от вас пресконференция в Съдебната палата, че имате доказателства по случая, “за които всеки един прокурор би мечтал”, както и че прокуратурата разполага със записи от заведение, в което са предавани парите за твърдения подкуп и броени на място.

В тв интервю на 4.01.2019 г. заявихте пък, че парите са сложени в колата след срещата в заведението. Едното твърдение явно изключва другото, а е и факт, че пари в заведението нито са вадени, нито са броени. Вие ли подведохте цялата общественост в първия случай, или сте били подведен и ако е така, от кого сте били подведен и този прокурор или служител на МВР понесе ли някаква отговорност по ваша инициатива?

Може ли да кажете също в какво точно качество присъствахте на задържането на подсъдимите и по чия заповед? Защо обстоятелствата при ареста на подсъдимия Петко Дюлгеров и подс. Иванчева и Петрова при броенето и описването на банкнотите се различаваха съществено и кой от двата способа бе правилният в процесуално-следствено отношение?

В какво качество също така дадохте пресконференцията на 18.04.2018 г.?

2. При внасяне на обвинителния акт за “Обирът на века” в СпНС заявихте, че “Делян Пеевски го няма в делото КТБ, така както ги няма и Обама, и Путин. Известно ли ви е притежавани или контролирани пряко или косвено дружества от депутата Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева да са получавали кредити в значителен размер и при преференциални условия от фалиралата банка, да са отпускани необезпечени кредити или да са рефинансирани такива при съмнителни или неизгодни за банката условия?

Проверихте ли въобще за такива кредити и открихте ли свързани лица по тях?

Вземали ли са свързани с Барак Обама или Владимир Путин лица кредити от КТБ?

3. Проверени ли са за действия или бездействия по служба, от които са настъпили значими за държавата щети и последици, управителят на БНБ към 2014 г. Иван Искров и председателят на КФН Стоян Мавродиев? Ако е имало такива предварителни проверки, то те с какъв резултат са завършили?

Има ли образувани и впоследствие прекратени досъдебни производства срещу други длъжностни лица от банката и държавата (извън внесения в съда обвинителен акт). Ако има, срещу кого са били образувани и каква е причината за прекратяването им?

4. Може ли да кажете вашето лично мнение за срещата на сегашния главен прокурор Сотир Цацаров с виден бизнесмен, политик и медиен издател, проведена в ЦУМ през 2016 година? Вие лично бихте ли провеждали в качеството си на главен прокурор, ако бъдете избран, срещи с частни бизнесмени в техните офиси?

5. Вие лично присъствахте заедно с главния прокурор Сотир Цацаров през юли на среща при премиера Бойко Борисов в Министерския съвет, на която участваха четирима собственици, президенти или пълномощници на футболни клубове от Професионалната лига. На срещата е станало въпрос за поети взаимни ангажименти повече да не се уговарят мачове, да не се натискат съдии и "да не се пробиват отбори".

В какво качество, по чия покана и в изпълнение на кое прокурорско правомощие участвахте на среща на толкова високо ниво с частни лица? Вие какви ангажименти поехте и станаха ли ви известни данни, че са налице евентуално извършени престъпления, свързани с договаряне на резултати от футболни мачове, и какво предприехте впоследствие по тези въпроси?

6. Какво е вашето отношение към Споразумението за обучение и партньорство, сключено между ПРБ и прокуратурата на Руската федерация, подписано от главния прокурор Цацаров и генералния прокурор на РФ Юрий Чайка, участвате ли в неговото изпълнение, какви са постигнатите резултати досега и вие в каква посока и в коя сфера ще продължите неговото изпълнение?

15.10.2019 г.

С уважение: адв. Велислав Величков, председател на инициатива “Правосъдие за всеки”

Коментари

ефрейтора от 50130's picture
ефрейтора от 50130
ефрейтора

Поредната

мръсна кофа , изготвена от майсторите на помията...
Iliya Popov's picture
Iliya Popov
iliya

Не разбирам защо са тези

Не разбирам защо са тези въпроси - не е ли ясно по закон какви са отговорите? Ако не е ясно то какво правим - излиза, че дейността на прокуратурата не е регламентирана и е въпрос на тълкуване от прокурорите!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.