Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Средната цена на цигарите в България е с 25-30 на сто по-ниска, отколкото в новите страни членки на ЕС и наполовина спрямо средните цени за съюза (без Великобритания и Ирландия). Това показват данни от анализ на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите продукти в България в рамките на общата европейска акцизна политика на Института за пазарна икономика (ИПИ) , съобщава БТА.

Вдигайте акциза в хубави години

В средносрочен план, дори и без поставянето на нова цел в европейската директива, дискусията за плавно покачване на акцизите върху цигарите най-вероятно ще продължи, смятат от Института.

Новите страни членки, включително България, следва да се придържат към политика, която да залага на предвидимост и постепенност в акцизните промени и да отчита промяната в доходите на гражданите.

Това означава да се предприема покачване на акцизите най-вече в добрите години, когато нарастващите доходи могат да притъпят негативните ефекти от евентуалната загуба на ценова достъпност, препоръчва институтът в анализа, който обхваща периода 2007-2018 г.

Между 2,5 млрд. и 3,5 млрд. лева приход от незаконни цигари за 10 години 

Предходен анализ на ИПИ показва, че незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи на криминалния свят между 2,5 млрд. лв. до 3,5 млрд. лв. за периода 2007-2016 г.

Макар към момента нивата на незаконната търговия на цигари да са относително ниски - в рамките на 5-6 на сто от пазара, криминалните приходи от тази дейност не са за пренебрегване, като се оценяват на 100-140 млн. лв. за 2017 г., изтъкват авторите на анализа.

Българският пушач е по-беден от европейския

Прегледът на ценовата достъпност на цигарите в ЕС ясно показва, че тя е доста по-малка в новите страни членки и конкретно в България, въпреки по-ниските цени . Като цени в България те са 1,6-1,7 пъти по-недостъпни спрямо средните нива за ЕС.

През 2018 г. с разполагаемия нетен дневен доход на човек от населението в България могат да се купят 5,8 кутии цигари, докато с разполагаемия доход в ЕС-28 могат да се купят 9,3 кутии цигари. Това са съответно 17,1 на сто от дневния разполагаем доход в България и 10,8 на сто от този в ЕС. 

Като цяло в рамките на ЕС-28 за последните 10 години се наблюдава влошаване на ценовата достъпност на цигарите, като най-отчетливо това се проявява в новите страни членки, както и в южните държави - Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция, посочва анализът.

След 2015 г. обаче има обръщане на тенденцията, като в някои страни ценовата достъпност на цигарите се подобрява въпреки покачването на акцизите. Такъв е случаят и в България, където се наблюдава ясна тенденция за подобряване на ценовата достъпност в последните 3-4 години в резултат на добрия икономически растеж. 

 

Вдигнат ли цените, търсим нелегалното

 

Що се отнася до еластичността на търсенето, изчисленията на Института показват, че тя е сравнително висока в България. По-високата еластичност означава, че потребителите реагират осезаемо на промени в достъпността на цигарите, като при загуба на достъпност ограничават своето потребление, но и търсят по-евтини алтернативи, в т.ч. незаконни продукти.

Макар цените на цигарите да са се удвоили през последните десет години, достъпността на цигарите, отчитайки и нарастването на доходите, се е свила далеч по-малко - с 29 на сто. В същия период потреблението на легални цигари е спаднало с 27,6 на сто. 

Според социологическо проучване на Института и "Алфа Рисърч" сред 5 200 пушачи в България през март-април 2018 г. за потребителското поведение при евентуално покачване на цената на цигарите, при неголямо покачване на цените най-вероятно потреблението ще се свие по-малко, но при по-рязък ценови скок ще предизвика по-сериозна реакция от потребителите.

Видима е разликата в еластичността между по-богати и по-бедни, както и между работещи и пенсионери - хората с по-високи доходи и работещите реагират по-слабо на хипотетични покачвания на цените спрямо тези с по-ниски доходи и пенсионерите. Последното показва, че различията в социалния статус и дохода водят до различно поведение и следва да се вземат предвид при провеждането на акцизната политика, изтъкват авторите на анализа. 

Дискусията за евентуалните промени в европейската акцизна рамка показва ясно обществените нагласи за обвързване на целите на европейската политика не толкова с номиналното изравняване на облагането в отделните страни, колкото с установяването на общи дефиниции, предпазването на общественото здраве и ограничаването на незаконната търговия, отбелязват авторите на анализа.

Според тях това означава, че достъпността на цените и еластичността на търсенето са определящи за поведението на пушачите, в т.ч. обръщането им към незаконни алтернативи.

 

Пушенето става ценово по-достъпно

 

Изводите за новите страни членки и конкретно за България разкриват, че през последните три-четири години на практика има възстановяване на ценовата достъпност на цигарите въпреки покачването на акцизите.

Това е ограничило незаконния пазар и е донесло стабилни приходи в бюджета. В анализа се изтъква, че през 2018 г. облагането с акциз и ДДС на тютюневите изделия ще донесе близо 3 млрд. лв. на хазната.

През 2019 г. в България не са предвидени промени в акцизната тежест, което означава, че ценовата достъпност на цигарите допълнително ще се подобри спрямо очаквания ръст на икономиката.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.