Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Гръбнакът на българската икономика всъщност са фирми, които не дават работа на никого. Това не е хипотеза или твърдение, а съвсем официална статистика на Националния статистически институт. Ведомството е направило изследване на бизнес демографията, което описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им за петгодишен период от началото на 2008 г. до края на 2012 г.

Най-голям относителен дял сред активните предприятия през целия период (2008 - 2012 г.) имат тези с 0 наети лица. През 2012 г. техният брой е 144 330. Те представляват 44,6% от всички активни пред­приятия.

В следващата гру­­­па от "1 до 4 наети" по­падат 128 579 предприятия, или 39,7% от об­­щия брой за 2012 година. Най-нисък е делът на пред­приятията в гру­пата "5 - 9 нае­ти ли­ца". Средно за периода той е едва 8,0%, докато в гру­пата "10 и повече нае­ти лица" през петгодишния период попадат 9,0% от ак­тивните предприятия. 

Макар че тези фирми са с нисък относителен дял именно те дават работа на 70,8% от заетите в периода 2008 - 2012 г.

За петгодишния период новородените предприятия са с дял от 14,1%, показват данните на НСИ.

Основната част от тях са регистрирани в сектор "Търговия". Делът им е 43,7% от всички новородени фирми. Същевременно най-нисък е делът на появяващите се нови фирми в добивната промиш­ле­ност - едва 0,1%.

За периода от 2008 до 2012 г. най-голям е броят на новородените пред­прия­тия, които не са наели работна ръка. В групата „0 наети“ през 2012 г. по­падат 26 855 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 13 677. През съ­щата година новородените пред­прия­­­тия с 10 и повече наети лица са само 585.

 Умрели предприятия

През 2011 г. 39 183 български предприятия са умрели, показват данните на НСИ. Те представляват 12,2% от активните предприятия през същата година. В резултат на уми­ра­не­то им ра­бот­ните си места са загубили над 3,5% от заетите през годината лица. Половината от тези предприятия са от сектор "Търговия".

 

Ключови думи

Коментари

Дорошенко

Най-важно и рентабилно е не да създаваш работни места, а да даваш възможност на хората, сами да произвеждат иновационна продукция. Гъвкавостта на малкият и среден бизнес, допринася за динамичност в производството, което води до снижение на безработицата и стабилизация и подем на социалното ниво, гаранция за икономически подем За да има стабилно правителство, имайки основата, трябва да има и правилна иновационна икономическа, социална и др. политика, следствие на това и основателно балансиран бюджет. Той се формира от приходите или заеми и разходи. Няма производство, няма го и основният и рентабилен приход, но има „рентабилни» заеми“, каито никой не знае къде отиват, но всеки знае от кой се връщат. Ние не парадираме и не искаме, а даваме своя принос с реални решения на всички нива чрез стимулиране с иновационни продукти; икономика, политика, социална и др., с новост и конкурентоност на продукта, даване възможност за младите да се реализират в България, намаляване на безработицата, на кризата, миграционният процес и разходите.Иновацията е пазарен продукт с голяма стойност и е безконкурентност.Ние даваме тази възможност, но интереса го няма!

Тези в синичкото са малки и микро фирми, които бяха замразени от собствениците си, след като ЕС ни беше наложен и големи сфери от икономиката бяха монополизирани.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.