Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Новият антикорупционен закон трябва да бъде приет до края на годината, за да бъде отразен този факт в мониторинговия доклад на ЕК в началото на следващата година. Това е един от приоритетите на парламента. Вече вървят разгорещени обществени обсъждания по темата, като ГЕРБ и БСП имат серизони различия относно бъдещия закон и единния антикорупционен орган.

Като най-спорен се очертава въпросът как да бъде конституиран новият орган. От ГЕРБ предлагат той да се създаде като обедини досега съществуващи органи, като основа да бъде комисията за отнемане на престъпно имущество. От БСП пък смятат, че новият орган трябва да се създаде като се отдели дирекцията на ДАНС, която и сега отговаря за борбата с корупцията.

Според законопроекта на ГЕРБ органът се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове. Председателят се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете се избират от Народното събрание по предложение на председателя. Мандатът на органа е 6 години и започва да тече от датата на попълване на състава ѝ. Членовете на Комисията осъществяват дейността си до конституирането на новия състав на Комисията.

Според проекта на БСП  Специална агенция "Антикорупция" се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката за срок от 5 години. Председателят има право на не повече от два последователни мандата. По негово предложение Народното събрание избира трима заместник-председатели. Изборът се осъществява с мнозинство две трети от всички народни представители. Заместник-председателите се избират за срока на мандата на председателя.

Въпросът, по който и ГЕРБ, и БСП имат пълно съгласие е този за анонимните сигнали. И двете партии смятат, че органът не трябва да се занимава с такива сигнали. В миналия мандат антикорупционният закон, изготвен от екипа на вицепремиера Меглена Кунева, предвижаше възможност за анонимни сигнали и това бе основната причина той да не бъде приет.

В проекта на ГЕРБ е записано, че анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. Все пак от ГЕРБ са допълнили, че лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

От БСП също предвиждат защита на лицата, подали сигнал за нарушение. В техния проект се казва, че всеки, който разполага с данни за корупционни прояви за лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до агенцията. За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване.

Когато сигналът съдържа трите имена на подателя и неговия единен граждански номер, адрес, телефон, факс, електронен адрес и подпис, агенцията е длъжна да го информира за предрпиетите по сигнала действия.  

В проекта на ГЕРБ е детайлно разписано кога и как действа органа. Проверката започва след уведомление от административнонаказващия орган, когато има административно нарушение, установено с влязъл в сила акт, което е от естество да създава облага на стойност над 50 000 лв. към момента на придобиването й, и същата не може да бъде отнета по друг ред.

Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. А значително несъответствие е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Законопроектът на ГЕРБ може да се види тук.

Законопроектът на БСП може да се види тук.

Коментари

 's picture

Petyo9

Чудесно!!!

Новият антикорупционен закон дрябва да "хваща дикиш" и едновременно с това от него да могат да се измъкнат заинтересованите съставители. "Едииноделяновсият" парламент хем трябва да хвърли поредна порция прах в очите на еврокомисарите, хем да не си вкара автогол. Законът трябва да съдържа достатъчно "вратички".

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.