Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Предложения, наречени от вносителите "съществени промени в уредбата на структурата и на йерархията в системата на прокуратурата", бяха представени днес от правосъдното министерство. Това става с втория пакет от предложения за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикувани от МП (оригинала и мотивите може да видите тук). Те ще бъдат обсъдени от членовете на Съвета по съдебна реформа на 16 май.

Предлага се отмяна на нормите, съгласно които прокуратурата е „централизирана“ и „всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор“Постигнато е разграничение между прокурорски функции и ръководна дейност.

Предвижда се, че прокурорите, следователите и служителите във всяка прокуратура се ръководят от съответните административни ръководители (по подобие на правомощията на председателите на съдилища), както и че последните са подчинени в административно-организационен план на по-горестоящите им административни ръководители.

С уточняване на конкретните правомощия на главния прокурор и на въпросните ръководители в рамките на единната прокуратура се постига "оперативна децентрализация", пишат вносителите.

Създадени са механизми за повишаване отчетността на главния прокурор. За него е въведено задължение да оповестява годишния доклад за дейността на прокуратурата и разследващите органи на интернет страницата на  прокуратурата (Цацаров и сега прави това, б.р.). В съответствие с конституционното изискване е предвидена процедура за изслушването му от ВСС и от Народното събрание по този доклад (той винаги е заявявал готовност за това, а и сега се отчита и пред двете, б.р.), както и възможност при това изслушване народните представители да могат да поставят и писмено зададени от граждани, институции и неправителствени организации въпроси във връзка с доклада.

С цел по-висока отчетност и прозрачност се предлага уредба, съгласно която главният прокурор по своя инициатива или по искане на Народното събрание може да представя на законодателния орган и други доклади... и да бъде изслушван по тях.

Условието да се отчитат на сайтовете си важи и за административните ръководители по места, разширява се обхватът на ревизионната дейност на ръководителите на окръжни и апелативни прокуратури, като дори се запазва задължението на апелативните прокурори регулярно да представят на главния прокурор обобщена информация за разследванията на първоинстанционните прокуратури.

Според МП сред основните останали редакции на ЗСВ са, че е допълнена системата от гаранции за ненамеса във вътрешното убеждение на прокурорите. Както и се очакваше - в случаите на отмяна акт на прокурор от по-ниска степен, горестоящият обвинител ще е длъжен да посочи какви точно действия по разследване и проверка трябва бъдат извършени и кои факти и обстоятелства да бъдат установени, т.е. - да се мотивира писмено.

За първи път изрично е регламентиран срокът, в който държавният обвинител трябва да се произнесе по преписки, които няма да доведат до образуване на наказателно производство – до един месец от постъпване на материалите.   

По болната тема с командироване на прокурори и следователи (понякога с години), с което на практика се заобикаля конкурсното начало, се въвежда то да се извършва само "при доказана служебна необходимост и при повишени изискванията към командированите магистрати". Това ще става за не повече от 6 месеца, а въпросният ръководител, който командирова, ще издава мотивирана заповед с обосновка на служебната необходимост.

ВЯЛ ДЕБАТ ПО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Утвърждаване на  съдийското самоуправление, ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите и на Инспектората към ВСС - са част от другите промени, върху които акцентират от ведомството на Екатерина Захариева.

Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните административни ръководители очаквано се разделят между съответните колегии  на ВСС с цел постигане на независимост на съдиите от една страна и прокурори и следователи от друга.

Процедурата по образуване и водене на  дисциплинарни производства е регламентирана подробно, като са въведени гаранции за безпристрастност и обективност, пишат от МП.

ПОЛИТИЧЕСКАТА КВОТА ВЪВ ВСС НЯМА ДА МОЖЕ ДА БЛОКИРА РЕШЕНИЯ

Дават се нови функции и правомощия на Инспектората на ВСС във връзка с приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на магистратите, с което се променя досегашният законодателен модел за деклариране и проверка пред органи извън съдебната власт. Включват се правомощия за проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Ключови думи

Коментари

Чакам проекта на Радан Кънев и ДСБ за реформа на прокуратурата.

Petyo9

Проекта на Радан и Христо беше торпилиран (ако си спомняш) на 09.12.2015 от ГЕРБ в тясно сътрудничество с ДПС, АБВ, БСП и ПФ. Всички те плюха на подписите си под "историческият компромис", образуваха солидно мнозинство (204-ма депутата) бранещо статуквото и безцеремонно опраскаха съдебната реформа. Сега да чакаш проект е вече късно. Все едно пиян да черпиш или умрял да кичиш.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.