Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Какво свърши ръководството на Софийския градски съд след гръмналите скандали в началото на 2015 г. Това става ясно от годишния доклад на сочения от мнозина за най-важен окръжен съд в страната.

Постъпилите и образувани през 2015 г. наказателни и граждански дела са:

- Общо 5 339 наказателни (спрямо 5933 дела за 2014 г. и 6069 дела за 2013 г.)
- Общо 26 108 граждански дела (спрямо 26 790 за 2014 г. и 27 147 дела за 2013 г.)

Целия доклад на съда може да видите тук.

Делата със значим обществен интерес са изброени в обобщени справки, които съдържат общо 33 медийни дела. По тях са постановени общо 13 присъди, от които 10 оправдателни и 3 осъдителни (1 г. условно за Владимира Янева, 3 г. условно за Денис Ершов и 1 г. за бившия следовател Боян Боянов, б.а.). 

Сред оправдателните "медийни" присъди, прочетени през м.г. се цитират тази на Цветан Цветанов за кечърите и срещу Росен Желязков за "Костинбродската афера".

Новото ръководство отчита на близо 40 страници какви стъпки е предприело след изготвения доклад от ВСС за градския съд и проверките, последвали скандала с „гнилите ябълки“.

ДИСЕКЦИЯ НА ЕДИН СЪД. СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД

Изготвени са ясни правила за сформиране на нови състави и преместване, на заместване при дълго отсъствие на магистрат, както и на теглене на случайното разпределение на делата само от шеф на съответното отделение.

Интересно е, че се отчита, че при предишното ръководство “системните администратори в СГС не са имали достъп до системата и не са познавали принципите й на работа“.

Председателят на съда Калоян Топалов дава пример, че само в Наказателното отделение през 2015 г. са проведени цели 6 работни общи събрания. Една от критиките към предишното ръководство - Владимира Янева, Богдана Желявска, Петя Крънчева бе, че въобще не са се съобразявали с желанието на магистратите да свикват съдийски събрания.

В градския съд е взето решение на общо събрание и сформирали 2 комисии, които на всеки 6 месеца да извършват проверка на дейността на съдиите от по-ниската инстанция - СРС.

Вече събрания от съдии решават кой да бъде командирован в най-важния окръжен съд в страната, пише още в отчета.

Към настоящия момент в Софийски градски съд са командировани 21 съдии от СРС при съобразяване на изработените от работната група критерии за командироване. Командироването им е извършвано според необходимостта от попълване на конкретен съдебен състав поради липсата на титуляр на същия състав, пояснява Топалов за една от практиките, които преди оставяха най-много съмнения за влияние на ръководството.

Изреждат се поредица от мерки, предприети срещу големия брой висящи дела и забавените с години.

А ето и един абзац, който описва реалностите в съда преди:

... Освен това бяха установени и два договора за абонаментна поддръжка на компютърните системи на съда с ХХХ ЕООД и с УУУ ЕООД. При проверката по втория договор бяха изискани обяснения от изпълнителя и от началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ в СГС. Не бяха установени дейности по този договор, които да са имали съществено значение за съда и които да не могат да бъдат извършени от системните администратори на СГС, а в същото време този договор предполага достъп на фирмата до информационните ресурси на съда...

... Поради тези съображения договорът с УУУ ЕООД бе прекратен от временното ръководство на съда. За да се гарантира напълно, че външно лице не може да „рови“ в компютрите на съда чрез „зомбирани машини“, всички сървъри и персонални компютри в съда бяха преинсталирани със съвременен софтуер, предлагащ актуализации за сигурност...

... По този начин предоставяните на други фирми постоянни администраторски достъпи до всички ресурси на съда са спрени.

За капак, в последните 2 месеца преди преинсталирането, поради липса на елементарна защита три вирусни атаки унищожили над 30 000 файла на СГС, става ясно още от отчета.

И за да има и нещо смешно, ето и една от другите констатации на новото ръководство:

Във връзка с жалба №... от процесуален представител на страна, поради доказано връчване на призовки, но не от служител на съда, а от съпруга на призовкар Валентина Ненчева, в нарушение на чл..... , считано от 14.01.2016 г. е прекратено трудовото правоотношение със същата.

Новото ръководство дори се отчита, че му се наложило да ограничава чисто физически достъпа до съдии. Както е известно, едни от най-любопитните констатации в доклада на ВСС от м.г. бяха, че външно лице се „самообслужва“ директно от компютрите на съдийки и деловодителки. ВСС визираше в проверката си адвокат Момчил Мондешки – човекът, който според Румяна Ченалова е и „мъжкият глас“ на записите от „Яневагейт“.

Преустановена е порочната практика на нерегламентиран достъп на външни лица, възприета по време на управлението на Владимира Янева, пише новият председател Калоян Топалов.

 

Ключови думи

Коментари

Ех че весело

От съдебните низини

В изработените от работната група критерии за командироване явно е включен и партийно-шуро-баджанашкия-кумовско-сватовски критерии?! Не трябва ли кумовете на издиганите чрез командироване в СГС (като кумицата Биляна Балинова - веднага назначени със заповед без конкурс и за шефка на отделение, а миналата седмица се яви в ВСС и в качеството си на зам.шефка на СГС?!) по партийно-шуро-баджанашко-кумовско-сватовска линия ДА ПОЕМАТ ЛИЧНО ОТГОВОРНОСТ за оставените в СРС бъркотии от ПРОТЕЖЕТАТА си и ВСС да ги понижи в ранг и ги изпрати обратно в СРС като редови съдии, за да се включат в оправянето на батаците оставени от техните кумици?! Например кумът Кр. Влахов (шеф на ГК на ВКС - също издигант по тая неординарна "асансьорна" линия)?! Т.е. нещо като разжалването при военните - от генерал разжалван до лейтенант: пак е несменяем и независим съдия, но при издънка го разжалват и понижават! Това ще е и назидателна дисциплинираща мярка за останалите съдии от ВКС, САС, СГС, .... - да знаят че няма да са вечно недосегаеми при вършенето на безобразия! Така СРС ще действа и нещо като ДИСЦИП за съдиите! Влахов, ако е наистина такъв добър професионалист-съдия, както го рекламираше ПАТРОНА му Лазо Груев (АБВ-ДС"Гуце", ДПС-Леевски, ....), може спокойно да се справи с делата на два състава в СРС, нали?!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.