Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Коректният исторически термин за времето от XV до XIX век за българския народ е "османско владичество". Робството е било ограничено по нашите земи и не може да бъде знак за цялата епоха. Никой не е правил опит да замени "владичество" със "съжителство", което означава съвсем различен аспект от живота по това време. Накратко това са изводите от откритото писмо, което учени от няколко института в БАН изпращат до Министерството на образованието, парламентарната комисия по образование и Народното събрание.

"Използването на историята по манипулативен начин, на което за жалост ставаме свидетели не за първи път, възмущава. И то не само защото така се неглижират достиженията на академичното знание, но и защото историята се превръща в инструмент за прокарване на изкуствени разделения в българското общество, които с нищо не допринасят нито за националното самочувстие, нито за изграждането на модерната българска идентичност", се казва в писмото, което ще бъде внесено в понеделник.

Поради значителния обществен интерес към темата, предлагаме ви писмото без редакторска намеса:

До МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

До КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

По повод възникналия след пресконференция на министъра на МОН на Република България проф. Тодор Танев публичен дебат относно това - какъв термин да се употребява в учебното съдържание по история на България за шести клас за определяне на периода, в който българите са били поданици на Османската империя, ние долуподписаните, в качеството си на хора, които професионално изследват периода 15.-19. век от националната и балканска история, бихме искали да заявим пред ангажираните институции, заинтересованите граждани и медиите следното:

1. Както всяка друга наука, така и историята използва своя специфична терминология, чрез която дефинира и анализира своите „обекти” – събитията, личностите и процесите в миналото. Днес това легитимно право на историята да бъде наука се изземва с удивителна лекота. От нея се изисква по-скоро да бъде слугиня на политиката, а не и равноправна научна дисциплина и учебен предмет, който култивира способности за аналитично мислене.

2. От десетилетия насам в българската историческа наука се е наложило становището, че терминът, който най-адекватно описва статута на българите и взаимоотношенията им с властта през епохата, когато те са били поданици на Османската империя, е "османско владичество". В рамките на този термин най-добре могат да бъдат обяснени както съдбата на българите през първите векове след османското завоевание, така и последвалите промени в положението им и опитите им за политическо самоопределение в периода на реформите в османската държава и по време на Българското възраждане. Терминът „османско владичество”или равностойните му и почти синонимни варианти „османска власт/управление/господство” е и международно утвърденият научен термин за обозначаване на режима, при който са живели всички подвластни на Османската империя народи. Тази терминология е приета и в историографиите на съседните ни балкански страни.

3. Терминът "съжителство", така както той е използван от изследователите, а вероятно и от авторите на учебната програма за шести клас, засяга само един аспект от социалната и културна история на различните конфесионални и етнически групи, населявали нашите земи през различните исторически епохи. През периода на османското владичество българи и турци, евреи, роми и арменци, християни и мюсюлмани, православни и католици, сунити и алевити и пр. нерядко са живеели редом - най-вече в градовете, но понякога и по селата. В рамките на всекидневния си живот те често е трябвало да споделят общи отговорности и грижи, да разработват механизми за съвместни действия или за решаване на възникнали помежду им проблеми. Общуването помежду им в много голяма степен се предполагало и дори налагало от функционирането на самите османски институции – икономически, административни, военни и др. Всичко това неизбежно е довело както до взаимни влияния и културен обмен между отделните групи,така и до конфликти и негативни стереотипи за „другия”. Така или иначе "съжителството" - и с позитивните, и с негативните си измерения - е неразривна част от нашата обща история и тя няма как да бъде заобиколена и премълчана. „Съжителството” е емпиричен факт, а не оценъчно понятие. То обаче представлява само един елемент от пъстрата мозайка на живота по време на османското владичество. Следователно, терминът „съжителство” не може да замени термина „владичество” и на никой сериозен изследовател досега не е хрумвало да го налага като алтернатива.

4. Институцията на робството в Османската империя (става въпрос за т.нар. домашни роби, набирани по пътя на военнопленичеството, търговията и пр.) има специфики, които също не позволяват чрез този термин да бъде описан статутът на всички или поне на по-голямата част от българските и другите балкански поданици на султана. Поради това съвременната наука предпочита да не го използва, когато говори за положението на българите в рамките на османската социална и политическа система. Като се изключи вълната от заробвания по време на османското завоевание, българското население в империята никога не е имало робски статут. Българите били данъкоплатци и се ползвали от право на собственост, наследяване, придвижване и пр. – все права, от които робът по презумпция бил лишен. Действително, в османската държава е имало и една друга емблематична група роби – еничарите, част от които с български произход. Те имали статуса на лични роби на султана и поради тази причина именно от техните среди се рекрутирала управленската номенклатура на империята. С тези трудно контролируеми дори от централната власт „роби на султана” в никакъв случай не бихме могли да отъждествим огромната маса от подвластното население на империята, включително и българите.

5. Изразът "турско робство", създаден от идеолозите на българското национално движение през 19. век, е част от инструментариума за мобилизиране на българите в борбата им за политическо самоопределение и еманципация от османска власт. Поради значимостта и ключовото място, което заема Възраждането в националния разказ, това емоционално определение се подема веднага след Освобождението от литературата, използва се като определящ за османския период термин в много от първите български исторически публикации и се запазва в учебниците по българска история чак до края на 70-те години на 20. век. Като всяка наука обаче, и историята е претъпяла развитие от средата на 19. век до сега. Задълбочавайки познанията си, тя е прецезирала категорийния си апарат и е достигнала до извода, че изразът "турско робство" е терминологично непригоден да опише положението на българите в Османската империя. Разбира се, фактът, че този израз се е вкоренил в паметта на няколко поколения българи, няма как да бъде пренебрегнат. Ако присъства в обучението по българска история обаче, съвременното осмисляне на "турското робство" може да бъде основа за дебат, който да предостави на учениците терен за формиране на аналитични способности и усвояване на методите на критичния анализ.

6. Широкообсъжданият през последните 25 години термин "османско присъствие" никога не е бил използван нито от български историк, нито в учебниците по българска история за различните учебни степени - с изключение на случаите, в които се е налагало да се обяснява защо чрез този изфабрикуван незнайно от кого и с каква цел термин не може да бъде обозначен османският режим на Балканите.

Бихме желали да завършим с това, че използването на историята по манипулативен начин, на което за жалост ставаме свидетели не за първи път, възмущава. И то не само защото така се неглижират достиженията на академичното знание, но и защото историята се превръща в инструмент за прокарване на изкуствени разделения в българското общество, които с нищо не допринасят нито за националното самочувстие, нито за изграждането на модерната българска идентичност.

Оставяме нашето мнение отворено за подкрепа от всички членове на историческата колегия, които биха искали да се присъединят към него.

Проф. дин. Надя Данова - Институт по Балканистика и център по тракология, БАН

Проф. дфн Николай Аретов – Институт за литература, БАН

Доц. д-р Светлана Иванова - Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Олга Тодорова - Институт за исторически изследвания, БАН

Доц. д-р Стефка Първева - Институт за исторически изследвания, БАН

Доц. д-р Росица Градева - Институт по Балканистика и център по тракология, БАН и АУБ

Доц. д-р Пламен Божинов - Институт за исторически изследвания, БАН

Кета Мирчева - историк на свободна практика

Ключови думи

Коментари

Един

Добре!

дебелян пеевский

Добре, но със седмици закъснение. Пореден пример, че, поне у нас, историята не е "наука", а жанр от литературата, примерно пасквилна публицистика.

Нека любезно да я назовем лъженаука. И не само в конкретния случай. А по принцип. Включително отразяване на ролята на Русия в Следосвобожденската ни история.

Не съм историк!

Аз не съм историк, но съм чел "Под игото". Ще му сменяте ли името с "Под владичеството"?

Чел си „Под игото“, ама май статията по-горе не си я прочел...

Хахаа

Не пипайте робството на бай булгар! Само то едничка гордост и същност на битието му остана.

дарина

Ти Библията чел ли си? Как може евреите,които се имат за богоизбрани да говорят за робство, не само за Египет, но и от други народи, а ние сме най- самостоятелните: да ама не: защото българите колко пъти са се освобождавали сами? А от 1300 години,колко години са били под робство, не само с чужда политическа власт, а продавани, променя им се вярата, насила им вземат децата и жените,продават ги по пазарите. Колко от фамилиите боляри са останали? Дай едно родословно дърво от 1393 година без прекъсване до 1878 година? Мекере си и ти и дипломите на тези писали имената си. Дипломата не доказва знания, в нито една област на знанието

Говори БАН, ама има ли кой да чуе...

дебелян пеевский

За тоя, дето пита за "Под Игото", понеже явно си няма речник: иго (ср., само ед.) Положение на чуждо държавно управление, при което дадено население е обезправено и лишено от възможността за самостоятелна политическа, икономическа и културна изява.

Ми представяш ли си какво щеше да излезе, ако турците ни бяха дали възможност за самостоятелна политическа, икономическа и културна изява? Вестник ПИК, навярно.

Развеселен

Исторически - владичество, иго, емоционално - робство, политкоректно и толерастко - съжителство. Всеки избира от коя страна на барикадата да е.

b.krustev

Развеселен, точно на теб не ти отива да се държиш като не особено кадърен псевдопатриот. Не става въпрос за политкоректност. Българи и турци са съжителствали тук, и все още го правят - т.е. са живели заедно, за това се отнася терминът.

Ако не беше робство, как щяхме да развием тази робска психика?

Попитай комунистите. 45 години набиваха канчето, че от българина нищо не става, а сега се питам откъде е робската психика. Имаме странна историческа шизофрения

несин

С този дебат за или робството,така отклониха вниманието на всички че чак никой не можа да разбере и няма да разбере след като умело използват неграмотното и просто население с най деликатната тема от Историята на България!!!

Никола Добрев 02/981 60 01

Давам 1000 лева на този, който ми посочи документ, предлагащ да се използва терминът съжителство ВМЕСТО иго, владичество или робство.

Petyo9

Ако беше прочел статията нямаше да се изфъргаш толкова нелепо.

Глупаци недоучени!!! Съжителство и робство не са взаимноизключващи се! Окованите негри и собствениците им също са съжителствали, дори са живели под един покрив!!!

Иван

И какво като са учени? Учените са затворена каста, чиито интереси не съвпадат с интересите на останалите. Науката отдавна е политизирана и политкоректна. Обслужва интересите на определна идеология, която е в основата на разрушителния комунизъм, а днес се изповядва от управляващите клики на Запад.

b.krustev

Интересно колко точно исторически статии можеш да дадеш като пример за политизирана наука? Защото огромна част от науката не е засегната от политиката - най-вече, защото много политици просто не я разбират.

AGG

Някой си поставя цел !!!!!! Излизат малоумни истерици с пяна на устата !!!! Целта е постигната !!!! Па за “ Съжителството ” кой разбрал разбрал

СТИГА ГЛУПОСТИ

Данчо Ментата и другите Подлоги от ДПС едновременно са под Владичеството на Доган, но съжителстват с Пеевски! Какъв е термина тогава?!

SRQBoyboy

Ако отидете в Южна Корея и ги попитате как оптеделят времето, яерз което са били владянио от юпония няма да има такова отклонение от истината. В България през 50-те години БАн издаде един сборник от ДОКУМЕНТИ, илюстриран с графики от Дембицки. Заглавието на сборника бе "Сборник с докуемнето за зверствата на турските войски в България". Висчко, което съсдържа тази книга е видяното от чуждеи журналсисти и пъетшественици, които са минавали през Балканите в онези далечни времена. Без маска и грим. БАН обаче повече не преиздаде този сборник. Вероятно бяха дошли други времена. Наркотиците от Турция за Европа пътуваха свободно през страната. Трафикът бе покровителстван от ДС, защото имаше таен пазарлък - комунистическата управа бе договорила процент за транизта, нещо като процента за природния газ...

Бегай оттука бе, неграмотник.

Сър Толи

каквото искате си пишете , където искате си го твърдете , на мен не тия .

брачно съжителство

Когато закарат женати в харема е съжителство когато те уважат тебе е.ане. То и сега е така.

брачно съжителство

Когато закарат женати в харема е съжителство когато те уважат тебе е.ане. То и сега е така.

5ar

Добър списък на родоотсъпници под статията. Прав беше Дянков за старците.

amp

Колко роби трябва да бъдат продадени, за да може учените да приемат, че робство е имало?!

al

Какви роби,роби са ни "освобождавали".Децата на умните от Копривщица са учили в Франция и Германия.Роби!Роби сте тези, които мислят така и наливат вода в мелницата на "Освободителите"

Ва

Едва след 18 век, след поредната победоносна за Русия руско-турска война.

николай статков

на много църкви и манастири съм виждал паметни плочи за опожаряване от онези времена ........ обществени сгради се строят от държавата ...... Турция била ли е федерация?!!!

Цвети Пеева

Точно и изчерпателно тълкуване! Ясно и неуспоримо, но явно политически интереси стоят в центъра на разгорещилата се тема. Вместо да се губи време с явни факти, да се обърне внимание на по-важни въпроси.

бай Митко

Многовековната ни Родина е имала години на възход и падение. Също и своето ОСМАНСКО ВРЕМЕ! Всяко друго назоваване е политическа интрига.

tonymm6491

От 500-те години "владичество" - 400 са минали в робство. Не знам за друга дума, която да се използва за хора работещи без заплащане, да са безправни и сигурно са си давали децата доброволно да ги правят еничари или да им попълват харемите.

Пепи

Ето затова хората се надигат и са недоволни. След Освобождението,в учебниците по история се наричало "Османско робство" до края на 70-те години. После лека-полека някой е решил да го замени с Османско владение / естествено през комунистическия период, където народа няма думата /. И сега точно по същият начин лека-полека се опитват да го заменят с Османско присъствие. Ако мине. Да ама не мина ! Много се радвам, че сте се разписали тука няколко държавни хрантутеници, но на народа му писна от такива псевдо учени.

И ще дойдат манафите

Владичество е британското присъствие в Индия. Но когато ти отнемат децата и ги потурчват, думата робство е слаба. Това не са го правили и римляните. Да ви го начукат анадолските манафи. Амин.

дарина

Стига вече псевдоисторици. Всеки,който има титла или диплома, не означава, че има знания. Означава единствено, че си е намерил топло място за да философства празни приказки. 1, Къде официално след 1393/1396 година се споменава държавата България? 2.Кръвния данък какво е - робство или съжителство или владичество? 3. Масовите кланета какво са? 4. Кои български фамилии ще ми посочите в развите през вековете - считано от 1400 година до 1700 година. Колко поколения ще изброите от тези фамилии?5. защо изследвате периода 15-18 век, при положение , че България е паднала под османско робство 1393 - 1396 година. Ние не сме Никейска империя паднала 1494 година, нито Трапезунд.? ГЛЕДАЙТЕ СИ ТОПЛИТЕ МЕСТА И ТОВА ЧЕ СЕ ТУРЧЕЕТЕ, НЕ ГОВОРЕТЕ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ НЕДОУЧЕНИ ,ИМАЩИ ДИПЛОМИ ПСЕВДОИСТОРИЦИ. НЯМА НАЧИН КРЪВЕН ДАНЪК, ПОТУРЧВАНЕ, СМЯНА НА ВЯРАТА, нали затова в 1505 година Русия си прави сама православен събор и се отделя, защото дори от Византиската империя, не е останала нито една държава! Не заскужавате да получавате заплати и пенсии. Ако не е бил 3 март 1878 година и подписа на граф Игнатиев под Сан - стефанския договор, нямаше да сте български историци, защото на картата на Европа, нямаше да се появи отново държава България!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.