Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

След тричасово заседание Надзорният съвет на Националната здравна каса (НЗОК) подкрепи идеята на ресорния министър д-р Петър Москов, според която от догодина ще влизаме в болница, или ще пазаруваме в аптека, само чрез пръстов отпечатък, предаде Дарик.

Без да могат да обяснят точно как ще се случва това и колко ще струва, както и дали ще спести средства на системата, надзорниците са възложили на експерти да изготвят техническите параметри на новата система.

За решението на НЗОК да застане зад идеята на Петър Москов, която мнозина определиха като „екзотична”, съобщи д-р Станимир Хасърджиев, който представлява пациентите в Надзорния съвет на касата.

Хасърджиев също подкрепя предложението. Според него не ставало дума за пръстови отпечатъци, а за пръстови идентификатори, но и той не успя да обясни в какво се състои разликата. Не било ясно и кой ще събира данните от пръстите, нито как ще стане това.

За всичко обаче имало разработени алгоритми, а системата щяла да даде възможност на пациентите да контролират по-добре здравната система.

Според представителя на пациентите в Надзорния съвет интегрирането на подобна система за пръстови отпечатъци щяло да се случи по възможно най-евтиния и най-лесен начин. Не е ясно как точно. Хасърджиев не можа да отговори и как възрастни и деца ще посещават лекари, както и училищни лекари.

Според собственици на аптеки идеята на д-р Петър Москов е „екзотична и невъзможна”, а според директори на болници подобна система ще кара пациентите „да се чувстват като престъпници”.

Ключови думи

Коментари

дебелян пеевский

Нация от овци.

Пеевски,лоши са ни вълците,лоши!Те не са просто вълци,а крокодили За това земноводно,никакви в природата нормални неща не важат.Знай,че твоите господари имат само съветски аналог и дори и да искаш не можеш да откажеш да им служиш

socialen

Ползването на здравна помощ е вече престъпление и се вземат отпечатъци.

Идиота

Не се взимат бе идиот! Не се взимат! Разбери го най-после! Даже аз го разбрах!

Демонополизация на НЗОК

Много ясно, че от касата ще подкрепят каквато и да е малоумщина идваща от министерството. Иначе си заминават. НЗОК се обезличи напълно като институция и се превърна в свърталище за опортюнисти и лобисти. Примера е това недоразумение Хасърджиев. Представител бил на пациентите! Тоя представлява интересите на скъпите фарма компаниии, а мазненето пред министъра е част от представлението. Време е НЗОК да се закрие и всеки да избира къде да се осигурява. Това е истиска реформа, а не милиционерските изцепки на хора с налудничави идеи.

Атанас

Всички членове на Министерски Съвет могат да ми пратят майките си, за да им дам членския си внос.

Браво док Москов!

Полагането на отпечатък за "регистрация" може да стане по абсолютно същия начин, по който ще става и полагането на отпечатъци да кажем при изписване на лекарства в аптеката. При поредното си посещение при личния лекар за секунда-две ще "положите отпечатък" върху неговия скенер. Личният лекар ще направи с едно натискане на бутон регистрацията Ви и от там нататък при всяко посещение на лекар, на аптека за безплатни лекарства, на болница и въобще на места, на които ползвате задравно-осигурителните си права или медицинската си информация тази процедура ще се повтаря, като кодът, изработен от скенера на личния Ви лекар ще се сравнява с кода, изработван при следващите Ви посещения.Не става въпрос за система, която събира вашите отпечатъци. Това генерира еди колко си битов код, който се записва на ваше име. Също толкова конфиденциално, колкото е здравният ви запис в касата. На базата на това нещо вие имате в българската ЕГН система вашето дърво на свързаност. Тоест за вашето дете, за ваши близки, които не могат да отидат лично, вие можете да получите правото на достъп.

Еби си майката бе, педераст. Такива опити за тотално проследяване и при комунистите нямаше.

След като от сканирането на пръста се получава код, вероятно има начин от кода да се възстанови отпечатъка. Но това е технически датайл свързан със сигурността. Питането е доста по-просто. Какво променя цялото това упражнение и кому е нужно?

Оня, дето помни

Не, няма начин по кода да се възстанови пръстовия отпечатък. Това е все едно по уникалния ISBN код на някоя книга да възстановите съдържанието на самата книга.

По мое мнение предлаганите от д-р Москов и неговите поддържници промени, свързани с въвеждане на пръстова идентификация, нарушават чл.2 от ЗЗЛД, както и всички цитирани по-долу международни актове, приети и ратифицирани от Р.България. Бих искала да предупредя министър Москов, членовете на Надзорния съвет на Националната здравно осигурителна каса и всеки, който реши фриволно да събира лични данни, че България е подписала и е поела ангажимент по следните международни актове, съобразно които водещ принцип при събиране и обработване на личните данни е пропорционалността, т.е. събираните лични данни следва да бъдат адекватни, релевантни, и да не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират и/или обработват допълнително - законен принцип, гарантиран в чл.2, ал.2,т.3 от Закона за защита на личните данни. Това очевидно е понятие, което горепосочените лица нито познават, нито зачитат. По мое мнение предлаганите от д-р Москов и неговите поддържници промени, свързани с въвеждане на пръстова идентификация, нарушават чл.2 от ЗЗЛД, както и всички цитирани по-долу международни актове : 1.Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни : КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ Член 5 Личните данни, подложени на автоматизирана обработка: а) се получават и обработват добросъвестно и законосъобразно; б) се запаметяват за точно определени и правомерни цели и не се използват по начин, несъвместим с тези цели; в) са съответстващи, релевантни и ненадминаващи мярката, предвид целите, за които са събрани; г) са точни и при необходимост актуализирани; д) се запазват във вид, позволяващ идентифицирането на заинтересованите лица за период не по-дълъг от необходимия за целта, за която са запаметени.; 2.ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 24 ОКТОМВРИ 1995 ГОДИНА ЗА ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЗИ ДАННИПРИНЦИПИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ Член 6 1. Държавите-членки предвиждат, че личните данни трябва: а) да се обработват справедливо и законно; б) да се събират за конкретни, ясно формулирани и законни цели и да не бъдат допълнително обработени по начин, който е несъвместим с тези цели. Допълнителната обработка на данните за исторически, статистически или научни цели няма да се разглежда като несъвместима, при условие че държавите-членки предоставят необходимите гаранции за това; в) да бъдат адекватни, релевантни, и да не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират и/или обработват допълнително; г) да бъдат точни и при необходимост да се актуализират; трябва да се предприемат всички възможни разумни стъпки, за да се гарантира, че данни, които са неточни или непълни по отношение на целите, за които са събрани, или за които се обработват допълнително, се изтриват или поправят; д) да се поддържат във форма, която позволява идентифицирането на съответните физически лица за срок не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани или обработени допълнително. Държавите-членки предвиждат подходящи гаранции за личните данни, съхранявани за по-дълъг срок за исторически, статистически или научни цели. 2. Администраторът осигурява спазването на параграф 1.; 3.Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации : Член 5 Конфиденциалност на комуникациите 3. Държавите-членки гарантират, че използването на електронни комуникационни мрежи, за да се съхранява информация или да се получи достъп до информация, съхранявана в терминалното оборудване на абоната или потребителя е позволено, само при условие че на заинтересования абонат или потребител е предоставена ясна и цялостна информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО, inter alia, относно целите на обработката и е предложено правото да се откаже такава обработка от администратора на данни. Това не пречи на всяко техническо съхранение или достъп с единствена цел осъществяване или улесняване на предаването на комуникация през електронна комуникационна мрежа или като точно необходима, за да се предостави информационна обществена услуга, изрично поискана от абоната или потребителя. Член 6 Данни за трафик 1. Данни за трафик, отнасящи се до абонати и потребители, обработени и съхранени от доставчика на публични комуникационни мрежи или публично достъпни електронни комуникационни услуги, трябва да бъдат изтрити или да се направят анонимни, когато не са необходими повече за целите на предаване на комуникация, без да се накърнява параграф 2, 3 и 5 от настоящия член и член 15, параграф 1.; 4.Закон за защита на личните данни : Чл. 2. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. (2) Личните данни трябва да: 1. се обработват законосъобразно и добросъвестно; 2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон; 3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват; 4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират; 5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.

Дрън дрън ярина.Няма нищо общо и няма никакво противоречие с нито един закон.

Доктор

За да се оборудват всички болници, поликлиники и аптеки със скенери трябва да се за дели сериозна сума. Москов е за всяка реформа, която е свързана с тлъста комисионна. Трябва да си осребри престоя в МЗ, че след тази коалиция РБ ще гледат НС само откъм коня

Оня дето помни

Докторе, 2500 лични лекари да има. Още толкова да са болниците и аптеките. Станаха 5000. Нека не са 5000, а 10 000 да са. Москов каза, че подобни устройства струват на дребно около 20€. Нека са 50 лв. по 10000 прави 500000 лв. Новата кола на Бойко Борисов е доста по-скъпа. Има ли аптека, или личен лекар, които не могат да заделят 50 лева за подобен скенер?

оферта!

Може пък направо да ни чипират - доближаваш си ръката с чипчето до безконтактното устройство и удостоверяващ кой си и в болницата, и в аптеката.... и всичко съвсем заприличва на татуирането на номера в нацистките лагери на смъртта (номерата, т.е. ЕГН-то вече си ги имаме)...

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.