Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Кабинетът възнамерява да стимулира отглеждането на три деца в семейството, като създаде условия за гъвкаво съчетаване на личния с професионалния живот. Демографската криза в страната пък ще бъде преборена с обучителни семинари за младите по въпросите на сексуалното здраве и отговорното родителство, както и с по-добри условия за семеен спорт, развлечения и културни мероприятия в свободното време (каквото и да означава това). Планират се също мерки за насърчаване на активния живот на възрастните хора, а също така и на равенството между жените и мъжете.

И още - повишаване на доходите чрез намаляване на безработицата и ограничаване на публичните разходи чрез стимулиране на социалното включване - това са основните резултати, които ще преследва кабинетът в областта на социалната политика с управленската си програма, с която Клуб Z разполага.

Хората в неравностойно положение, безработните младежи и крайно бедните са контингентът, към който ще бъде насочена по-голямата част от бъдещите социални мерки. На тях управляващите ще се опитат да осигурят адекватни помощи и плащания, като в същото време им помагат да намерят своето място на пазара на труда. Една от целите, например, е да се осигури адекватна медицинска помощ на хората без здравни осигуровки, както и нов по-ефективен модел за издаване на медицинска експертиза. По темата пръв заговори здравният министър Петър Москов, негодувайки срещу тромавата процедура, която отнема месеци, а често и години. Планира се и създаването на дългосрочна национална стратегия за хората с увреждания съобразно Конвенцията на ООН (2015-2020) за правата на тази група лица.

Основен приоритет остава пенсионната реформа и по-точно увеличаването на пенсиите. Предвижда се не само те да бъдат осъвременени ("с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година", чл. 100 от КСО - б.р.), но и всяка година трудов стаж да има по-висока тежест при формирането им. Конкретните мерки обаче тепърва ще се обсъждат и няма да видят бял свят преди кабинетът да направи подробен анализ на промените, от които се нуждае пенсионната система.

Успоредно с пенсиите, ще се вдигат и заплатите, но приоритетно за нископлатените служители и т. нар. работещи бедни. Контингентът първо ще бъде преброен по икономически дейности, а след това и локализиран по региони, за да се вземат най-подходящите мерки за намаляването му. Дебатите за размера на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове ще продължат да бъдат на дневен ред, докато се избистри цялостна Концепция на политиката по доходите от труд.

По отношение на борбата с безработицата се предвиждат по-гъвкави възможности за работодателите, които искат да кандидатстват по програми и мерки за квалификация на служителите и субсидирана заетост. Целта е да се намалят несъответствията между търсене и предлагане на труд. Депутатите вече обсъждат фиксирането на минимално почасово заплащане, за да се справят с трайно безработните, и обещават финансова подкрепа за всички, които желаят да развиват собствен бизнес. Хората без препитание, но с ясен план за действие, ще получават парична помощ не само за създаване на микропредприятия, но и за обучение на персонала в тях. Предвидени са и държавни субсидии за първите пет разкрити работни места за по-мащабните бизнес проекти.

Най-големият приоритет на правителството обаче ще са безработните младежи до 29-годишна възраст. За да намали броя им, държавата се ангажира да търси работа на всеки младеж, който в рамките на 4 месеца след завършване на обучение или съкращаване от работа не бъде нает. Конкретната цел е поне 10 хил. души на възраст до 25 г. да бъдат включени в обучение, квалификация или заетост. На други 8 хиляди ще бъдат осигурени стажове по схема „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, а за останалите безработни младежи са предвидени възможности за работа в общинските администрации.

Борбата с бедността и социалносто включване пък ще бъде насочена към превенция на рисковете, водещи до понижаване на социалния статус. За целта са предвидени интегрирани услуги за ранно развитие на децата до 7 годишна възраст и увеличаване на мрежата от обществени трапезарии, които занапред ще работят целогодишно. Лицата с висок риск от бедност ще получават индивидуални пакети с хранителни продукти, а на възрастните и на хората с увреждания ще се предлагат повече интегрирани здравни и социални грижи в домашна среда. Продължава и правителствения проект за социална интеграция на децата с увреждания и извеждането от институции на децата, лишени от родителски грижи.

Какво още предвижда правителствената програма вижте ТУК.

Ключови думи

Коментари

Babysitter

Тя ромската общност тази стратегия отдавна я прилага. И особено успешно съчетава личния с професионалния живот. На практика, при братята индобългари, личният живот отдавна се е превърнал в професионален. Демографска кризо, дръж се! Ще те борим!

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.