Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Шестокласниците имат умерен интерес към четенето. Така авторите на проучване на четивната грамотност на учениците в 6 клас обобщават данните изследването. Статистиката е събрана в периода на учебната 2013/14 година. Наблюдава се увеличаване на учениците, които четат за удоволствие, а не по задължение. С 4% повече са и децата, които посочват четенето като любимо хоби. 

По-малък дял имат и децата, които определят четенето като загуба на време. Въпреки това близо 40% заявяват, че не могат да прочетат до край цяла книга, а 36% дават положителен отговор на твърдението "Не мога да седя спокойно и да чета повече от няколко минути". Почти една трета от учениците в 6 клас - близо 32%, определят четенето като загуба на време.

Оценката на четивната грамотност на учениците от 6 клас е проведено в началото и в края на учебната 2013/14 година. Проучването е направено от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) и фондация "Заедно в час".

Много голям е делът на учениците, които имат малък брой книги у дома. Близо 50% от запитаните споделят, че вкъщи имат не повече от 25 издания. По-малко от 30% са тези, които имат между 26 и 100 книги в къщите си.

Показателят брой на книгите в дома на ученика се използва в почти всички международни сравнителни оценявания. Чрез него се определя не само социалният статус на семейството, но и общият културен климат. Някои експерти не го смятат за толкова точен критерий както постиженията на децата и квалификацията на родителите им. В същото време около 90% от шестокласниците ползват компютър при подготовката си за училище. 

В началото на учебната 2014/2015 година бяха приети стратегии за повишаване на грамотността и за развитие на професионалното обучение. От новата стратегия за повишаване на грамотността обаче става ясно, че голяма част от българските ученици имат затруднения дори при изпълнение елементарни задачи, а проблемите допълнително се задълбочават заради бедността и социалното изключване. 

В планът е записано, че нивото на грамотността ще се повишава постепенно, защото ще трябва да се чака изготвянето на различни анализи от МОН, които ще са готови чак през 2016-2017 г.  Ефективността от задължителната училищна подготовка ще се оценява през 2017 година, а тестовете за установяване на слухови, зрителни и говорни проблеми при четенето ще бъдат осигурени, но чак през 2016 г. Всички дейности за квалификация на учителите са предвидени за 2017 г, тогава ще има изготвени и учебни средства, предназначени за възрастни.

По данни на международното изследване PISA 39,4% от българските ученици до 15 г. са под критичното ниво на четене. Броят на неграмотните деца у нас е 112 778, а 81 000 души никога не са посещавали училище, сочи статистика на НСИ.

Ключови думи

Коментари

MTV ги е препрограмирало да се съсредоточават за не повече от три минути.

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.