Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Домакинствата и предприятията в ЕС ще продължат да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата.

Това става ясно от огласената днес от Еврокомисията стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз в резултат на пандемията.

Очаква се заради коронавируса необслужваните кредити в ЕС да нараснат, въпреки че все още не е ясно кога и в какъв размер ще се случи това. При евентуално по-бавно възстановяване на европейската икономика качеството на активите на банките, а оттам и възможностите им да отпускат заеми биха могли да се влошат.

ЕК предлага поредица от действия, които да осигурят на страните членки и финансовия сектор необходимите инструменти за справяне на ранен етап с нарастването на необслужваните кредити в банковия сектор на Съюза. Тези действия преследват 4 основни цели.

1. Допълнително развитие на вторичните пазари за необслужвани активи

Това ще позволи на банките да прехвърлят необслужваните кредити от балансите си, като същевременно длъжниците получат допълнителна по-голяма защита. Важна стъпка в този процес би било приемането на предложението на ЕК относно лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. Тези правила биха засилили защитата на длъжниците на вторичните пазари.

Комисията вижда полза от създаването на център за електронни данни на равнище ЕС, за да се повиши прозрачността на пазара. Той ще действа като хранилище на данни за пазара на необслужвани кредити, за да могат всички участници на пазара (продавачи на кредити, купувачи на кредити, лица, обслужващи кредити, дружества за управление на активи и частни платформи за необслужвани кредити) да си обменят по-добре информация, за да бъдат необслужваните кредити по-добре управлявани.

ЕК ще предложи за обсъждане различни начини за създаването на център за данни на европейско равнище и ще избере най-подходящия от тях. Един от вариантите би бил да се разшири съществуващият Европейски център за данни.

2. Реформа на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността на дружествата и събирането на вземания

Тя ще спомогне за хармонизиране на различните нормативни уредби за несъстоятелността в целия Съюз, като същевременно се запазят високи стандарти за защита на потребителите. Хармонизирането на процедурите по несъстоятелност би повишило правната сигурност и би ускорило събирането на вземания в полза както на кредитора, така и на длъжника.

Комисията настоятелно призовава ЕП и Съвета бързо да постигнат съгласие по законодателното предложение за минимални правила за хармонизация относно ускореното извънсъдебно изпълнение по обезпеченията, което тя предложи през 2018 г.

3. Подкрепа за създаването на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС

Дружествата за управление на активи предоставят облекчение на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. Така банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.

ЕК е готова да подкрепи държавите членки, ако желаят да създадат национални дружества за управление на активи, и ще обмисли начини за насърчаване на сътрудничеството чрез създаването на мрежа на Съюза от национални дружества за управление на активи. Те притежават експертен опит на национално равнище, но в рамките на мрежата биха могли да обменят най-добри практики, да прилагат стандарти за данни и прозрачност и да координират по-добре действията си. Освен това мрежата от дружества за управление на активи би могла да използва центъра за данни, за да координират работата си, да си сътрудничат и да обменят информация относно инвеститорите, длъжниците и обслужващите лица.

Достъпът до информация за пазарите на необслужвани кредити трябва да бъде обвързан със спазването на всички правила за защита на данните по отношение на длъжниците.

4. Предпазни мерки

Въпреки че банковият сектор на ЕС като цяло е много по-стабилен, отколкото след финансовата криза, страните членки продължават да прилагат различни икономически мерки. Предвид особеностите на настоящата здравна криза правителствата имат възможност да оказват подкрепа като предпазна мярка, за да се гарантира непрекъснатото финансиране на реалната икономика съгласно Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките и правилата за държавна помощ.

Припомняме, че през миналата седмица БНБ и Асоциацията на банките в България въведоха продължение на частичния частен мораториум върху кредитите. Това стана възможно, след като Европейският банков орган издаде насоки за продължаването на мярката, която бе в сила до септември на тази година. Общата отсрочка е за 9 месеца и от нея сега могат да се възползват всички, които не са го направили по време на първия такъв мораториум. Припомняме, че това е мярката, която бизнесът и хората считат за най-голяма подкрепа във времето на тежката икономическа криза. Само за шест месеца бяха отсрочени почти 10 млрд. лв. кредити у нас. 

В същото време през миналата седмица гуверньорът на БНБ Димитър Радев в приветствено слово по случай Деня на банкера предупреди, че банките трябва да се готвят за влошаване на икономическита криза, да подготвят повече капиталови буфери и да не се отпускат. Днес пък стана ясно, че Европейската централна банка позволи на най-стабилните европейски банки все пак да си раздадат дивиденти в края на годината. Нещо, което забрани с изрична заповед в началото на пандемията. 

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.