Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Кораби с нулеви емисии ще бъдат готови за пускане на пазара след 10 години. Дотогава по пътищата на Европа ще се движат най-малко 30 милиона автомобила, безвредни за околната среда.

А след още най-много пет години трябва да се появят и самолети с нулеви емисии.

Това предвижда Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на Еврокомисията. През следващите 4 години документът ще направлява работата на ЕК.

С тази стратегия се полагат основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната система на ЕС и за увеличаване на нейната стабилност при бъдещи кризи. Както е посочено в Европейския зелен пакт, резултатът ще бъде намаляване с 90 на сто на емисиите до 2050 г. Това ще стане благодарение на интелигентна, конкурентоспособна, безопасна и достъпна - включително във финансово отношение - транспортна система.

                                         

Основни етапи за интелигентно и устойчиво бъдеще

До 2030 г.:

• По европейските пътища ще бъдат в движение най-малко 30 милиона леки автомобила с нулеви емисии;

• 100 европейски града ще бъдат неутрални по отношение на климата;

• Високоскоростният железопътен трафик в Европа ще се удвои;

• Планираното колективно пътуване за маршрути под 500 километра трябва да бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии;

• Автоматизираната мобилност ще бъде масово внедрена;

• Морските плавателни съдове с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.

До 2035 г.:

• Големите въздухоплавателни средства с нулеви емисии ще са готови за пускане на пазара.

До 2050 г.:

• Почти всички леки автомобили, микробуси, автобуси и нови тежкотоварни превозни средства ще бъдат с нулеви емисии;

• Железопътният товарен трафик ще се удвои;

• Ще бъде задействана напълно оперативна мултимодална трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за устойчив и интелигентен транспорт с високоскоростна свързаност.

10 ключови области за действия

В Стратегията са набелязани общо 82 инициативи в 10 ключови области за действия, или водещи водещи инициативи, всяка от които включва конкретни мерки.

Устойчивост

• 1. Насърчаване на навлизането на превозни средства, плавателни съдове и самолети с нулеви емисии, възобновяеми и нисковъглеродни горива и свързаната с тях инфраструктура. Това може да стане например чрез монтиране на 3 милиона обществени зарядни станции до 2030 г.;

• 2. Създаване на летища и пристанища с нулеви емисии чрез нови инициативи за насърчаване на устойчивите горива за въздухоплаването и морския транспорт;

• 3. Превръщане на междуградската и градската мобилност в жизнеспособна и устойчива мобилност чрез удвояване на високоскоростния железопътен трафик и развитие на допълнителна велосипедна инфраструктура през следващите 10 години;

• 4. По-екологосъобразен товарен транспорт чрез удвояване на железопътния товарен трафик до 2050 г.;

• 5. Определяне на цени за въглеродните емисии и предоставяне на по-добри стимули за ползвателите чрез всеобхватен набор от мерки за осигуряване на справедливо и ефективно ценообразуване за целия транспорт.

Интелигентност

Иновациите и цифровизацията ще определят начина за превоз на пътници и товари в бъдеще, ако бъдат създадени подходящите условия.

• 6. Превръщане на свързаната и автоматизираната мултимодална мобилност в реалност. На пътниците може да се даде възможност да купуват билети за мултимодални пътувания, а при превоза на товари - безпроблемно да се преминава от един вид транспорт към друг;

• 7. Насърчаване на иновациите и използването на данни и изкуствен интелект (ИИ) за по-интелигентна мобилност чрез пълна подкрепа за внедряването на безпилотни летателни апарати и безпилотни въздухоплавателни средства и допълнителни действия за изграждане на общо европейско пространство за данни за мобилността.

Стабилност

Транспортът е един от секторите, засегнати най-тежко от пандемията от COVID-19. По тази причина ЕК поема следнине ангажименти:

• 8. Укрепване на единния пазар чрез увеличаване на усилията и инвестициите за завършване на TEN-T) до 2030 г. и подкрепа за възстановяването на сектора чрез увеличаване на публичните и частните инвестиции в модернизацията на всички видове транспортни средства;

• 9. Справедлива мобилност. Новата мобилност може да бъде направена достъпна (и във финансово отношение) във всички региони и за всички пътници, включително тези с намалена подвижност, и секторът стане по-привлекателен за работниците;

• 10. Увеличаване на безопасността и сигурността във всички видове транспорт., включително чрез предотвратяване на смъртни случаи.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.