Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Еврокомисията ще проучи възможностите за европейска правна рамка за разполагане на служители по сигурността на полетите.

Осъдените терористи могат да бъдат превъзпитавани още преди излизането им от затвора.

Това са само част от мерките в представената днес от ЕК Програма за борба с тероризма.

Тя предвижда засилване на превантивните действия в затворите, като се обръща специално внимание на реабилитацията и реинтеграцията на радикализираните затворници, включително след тяхното освобождаване. Комисията ще предложи създаването на център за знания на ЕС, обединяващ създатели на политики, специалисти и изследователи.

Последната вълна от атентати в Европа напомни, че тероризмът продължава да бъде реална и настояща опасност. Сътрудничеството трябва да се развива заедно с развитието на тази заплаха, за да може да ѝ се противодейства.

Програмата за борба с тероризма има следните цели:

Слабости и предвиждане на заплахи

Страните членки трябва да се уверят, че Центърът за анализ на информация (ЕU INTCEN) може да разчита на висококачествени входящи данни. Комисията ще създаде консултативни мисии в подкрепа на държавите членки при извършването на оценки на риска въз основа на опита на група съветници по защитни мерки за сигурност на ЕС. Изследванията в областта на сигурността ще спомогнат за подобряване на ранното откриване на нови заплахи. Инвестирането в нови технологии ще позволи на Европа да запази своята преднина в борбата с тероризма.

Справяне с радикализацията = сигурност

За противодействането на разпространението на екстремистки идеологии в интернет е важно Европарламентът и Съветът на ЕС да приемат спешно правилата за премахването на терористично съдържание онлайн. Интернет форумът на ЕС ще разработи насоки за модерирането на обществено достъпно съдържание за екстремистки материали онлайн.

Насърчаването на приобщаването и предоставянето на възможности чрез образование, култура, младежки дейности и спорт могат да допринесат за това обществата да станат по-сплотени и да се предотврати радикализацията. Планът за действие за интеграция и приобщаване ще спомогне за изграждането на устойчивост на общностите.

ЕК отчита специфичните предизвикателства, породени от чуждестранните терористи и членовете на техните семейства. Тя ще подкрепя обучението и обмена на знания, за да помогне на страните членки да управляват тяхното връщане.

Защита на градовете и хората

Много от скорошните нападения в ЕС бяха насочени срещу гъсто населени или силно символични пространства. Съюцът ще увеличи усилията си за осигуряване на физическа защита на обществените пространства, включително на местата за богослужение. Това ще стане чрез сигурност на етапа на проектирането. Комисията ще предложи да обедини градовете около ангажимент на ЕС за градска сигурност и устойчивост и ще им предостави финансиране за намаляване на уязвимостта на обществените пространства. Брюксел също така ще предложи мерки за повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура като транспортни възли, електроцентрали или болници. За да се повиши сигурността на въздухоплаването, ЕК ще проучи възможностите за европейска правна рамка за разполагане на служители по сигурността на полетите.

Всички лица, влизащи в ЕС . негови граждани или не, трябва да бъдат проверени в съответните бази данни. Комисията ще подкрепя държавите членки при осигуряването на такива системни проверки по границите. Тя ще предложи и система, която да гарантира, че лице, на което е било отказано огнестрелно оръжие поради съображения за сигурност в една държава членка, не може да подаде подобно искане в друга такава, като по този начин се коригира съществуващ пропуск.

Засилено наказателно преследване и повече права на жертвите

Полицейското сътрудничество и обменът на информация в целия Европейски съюз са от ключово значение, за да се реагира ефективно в случай на нападения и извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност. През 2021 г. Комисията ще предложи кодекс на ЕС за полицейското сътрудничество с цел засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи, включително в борбата с тероризма.

Значителна част от разследванията срещу престъпността и тероризма включват криптирана информация. ЕК ще работи с държавите членки за набелязване на възможни правни, оперативни и технически решения за законен достъп и ще насърчава подход, запазващ ефективността на криптирането при защитата на неприкосновеността на личния живот и на сигурността на комуникациите. За да подкрепи по-добре разследванията и наказателното преследване, ЕК ще предложи да се създаде мрежа от финансови следователи за борба с тероризма с участието на Европол. Така ще бъсе подпомогнато проследяването на паричната следа и идентифицирането на участниците. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки при използването на информация от бойното поле за идентифициране, разкриване и наказателно преследване на завръщащи се чуждестранни бойци терористи.

ЕК ще работи и за подсилване на защитата на жертвите на терористични актове, включително чрез подобряване на достъпа до обезщетения.

В предвиждането, предотвратяването, защитата и реагирането на тероризма ще участват страни партньори от съседните на ЕС региони и извън тях. Работата ще се основава на засилено сътрудничество с международните организации. Комисията и върховният представителза външната политища ще засилят сътрудничеството с партньорите от Западните Балкани в областта на огнестрелните оръжия, ще договорят международни споразумения със страните от „Южно съседство“ обмен на лични данни с Европол и ще укрепят стратегическото и оперативното сътрудничество с други региони като Сахел, Африканския рог, други африкански държави и ключови региони в Азия.

ЕК ще назначи координатор за борбата с тероризма, който да отговаря за координирането на политиката и финансирането в тази сфера.

Повече правомощия за Европол

Брюксел предлага да се засили мандатът на Европол - агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането. Като се има предвид, че терористите често злоупотребяват с услугите, предлагани от частни дружества, за да набират последователи, да планират нападения и да разпространяват пропаганда, подбуждаща към още нападения, преразгледаният мандат ще помогне на Европол да си сътрудничи ефективно с частноправни субекти и да предава съответните доказателства на държавите членки. Агенцията например ще може да действа като орган за връзка, в случай че не е ясно коя страна от ЕС има юрисдикция.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.