Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Еврокомисията следи действията на България за пълното транспониране в законодателството и прилагането на Директивата за атаки срещу информационните системи след откриването на процедура за нарушения срещу нея през 2019 г.

Това се казва в огласения днес първи доклад за напредъка по стратегията на ЕС за Съюза на сигурност. Той бе представен от Комисията заедно с програмата й за борба с тероризма.

ЕК действа по същия начин с още три държави – Италия, Португалия и Словения. Срещу тях също са открити процедури преди година. В Брюксел смятат, че ефективният отговор срещу киберпрестъпността изисква стабилна рамка за криминални разследвания и наказателни преследвания, както и пълно транспонсиране и прилагане на споменатата директива.

Действията, предприети на равнище Европейски съюз, са в рамките на 4-те основни приоритета.

1. Среда на сигурност, подготвена за бъдещето

Тази година ЕК предприе стратегически и технически мерки за гарантиране на киберсигурността на 5G мрежите, както и за справяне с трансграничните заплахи за здравето. Необходимо е обаче да се засили защитата и устойчивостта както на физическата, така и на цифровата критична инфраструктура от широк спектър от заплахи - както природни, така и причинени от човека, и от терористични атаки. Комисията скоро ще представи предложения по въпроса. Предприети са и стъпки за справяне със специфичните нужди по отношение на сигурността, поради злоупотребата с нововъзникващите технологии като безпилотните летателни апарати. В доклада също така се отбелязват първите по рода си санкции в киберпространството, наложени след кибератаките.

2. Справяне с променящите се заплахи

ЕК предприе действия за справяне с променящите се заплахи за борба със сексуалното насилие над деца, хибридните атаки и дезинформацията. Така ще бъде гарантирано, че страните членки разполагат с подходящите инструменти за борба и наказателно преследване на престъпността при пълно зачитане на основните права. Комисията призовава държавите членки да приложат изцяло директивите за атаките срещу информационните системи и за борбата със сексуалното насилие над деца.

3. Защита на европейците от тероризма и организираната престъпност

Комисията прие Програма на ЕС за борба с тероризма за укрепване на рамката на ЕС за предвиждане на заплахите и рисковете, за борба с радикализацията и предизвикващия и използващ насилие екстремизъм и за защита на хората и инфраструктурите, по-специално обществените пространства. Прието е и предложение за преразглеждане на мандата на Европол, за да бъде засилена работата на тази агенция в борбата с организираната престъпност и тероризма.

4. Стабилна европейска екосистема на сигурността

Тази система разчита на силно сътрудничество и обмен на информация и на добре контролирани външни граници. Основният акцент следва да бъде поставен върху изпълнението на договорените реформи, по-специално за постигане на оперативна съвместимост на базите данни за управление на миграцията, граничен контрол и сигурност.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.