Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Въвежда се временна забрана за влизане на територията на България от 1 декември до 31 януари, съобщават от здравното министерство. Заповедта на министър Костадин Ангелов вече е подписана и с нея се припомня граждани на кои държави могат да влизат у нас, като обаче се посочва, че ако пътниците са българи и идват от трети страни, които не са в списъка с изключенията, ще трябва да предоставят отрицателен PCR тест. В противен случай ще бъдат карантинирани.

 Мярката се отнася до всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

I. Забраната за влизане не се отнася за:

1. българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, на страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях).

Както и гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Корея, Тайланд, Република Тунис, Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Израел, Кувейт, Беларус и Турция.

Не се отнася и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членовете на техните семейства; лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид D, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава - членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства;

2. медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

3. работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

4.  транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

5. официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

6. лица, пътуващи по хуманитарни причини.

7. представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства.

8. сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

9. погранични работници;

10. лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за обучение през учебната 2020/2021 г., както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;

11. организатори и участници в международни спортни състезания – за времето на съответното спортно събитие, спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период; състезатели и треньори от чужбина, пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери, членовете на семейства на чуждестранни спортисти и треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид D.

12. чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерството на правосъдието;

13. организатори и участници в международни културни събития – за времето на съответното културно събитие, удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им.

Всички гореизброени лица могат да преминават и транзитно през територията на България. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане.

II. Всички лица, на които е разрешено да влязат в страната и които пристигат с начална точка на отпътуване годеизброените държави, се допускат на територията на страната, без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от PCR тест. 

Кога се изисква PCR?

III. Всички лица, на които е разрешено влизането в страната, но пристигат с начална точка на отпътуване от страни извън посочените горе, се допускат при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR тест, считан от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

Държавата, от която лицето пристига, е държавата - начална точка на неговото отпътуване, независимо от престой, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

Изключение

IV. Изключение от изискването за направен PCR допуска по отношение на:

Български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение, които са лица, пътуващи по хуманитарни причини и представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности.

Както и: водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници, водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България, членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани, медицински специалисти, работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства и др., официални длъжностни лица и  погранични работници. Изключение има и за краткосрочно командированите, за членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване, лицата, които преминават транзитно през територията на Република България.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR тест се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.

Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

При установяване на пътник с COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

Ключови думи

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.